Najbliższe spotkanie Forum Zamówień Publicznych odbędzie się 21 grudnia br. w godz. 10:00-13:00, przy ul. Szlak 65 w Krakowie.