Serdecznie zapraszam na spotkanie Forum Zamówień Publicznych, które odbędzie się 25 kwietnia 2024 r. (czwartek), ul. Szlak 65, godz.10-13

Temat:  „Przedmiotowe środki dowodowe.”

Program:  

  1. Definicja. Czym się różnią od podmiotowych środków dowodowych?
  2. Po co stosujemy i kiedy ich wymagać (opis, kryteria)?
  3. Jakie przedmiotowe środki dowodowe/kiedy?
  4. Jak opisać w dokumentacji postępowania (SWZ, OPZ, formularz oferty)?

 Błędy/niespójności w dokumentacji postępowania.

  1. Obowiązki w zakresie wskazania równoważności a przedmiotowe środki dowodowe.
  2. Uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych, wyjaśnienia.
  3. Treść oferty a przedmiotowe środki dowodowe.
  4. Kiedy odrzucamy ofertę?
  5. Kiedy ograniczamy konkurencję?
  6. Orzecznictwo

 

Prowadząca:

Trenerka/szkoleniowiec/ prelegentka, kontrolerka, przewodnicząca i sekretarz komisji przetargowych, prowadząca i nadzorująca udzielanie zamówień publicznych. Wieloletni pracownik instytucji samorządowych i instytucji kultury, specjalizująca się w zamówieniach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Posiada wieloletnie doświadczenie w kontroli zamówień publicznych i zasad konkurencyjności. Autorka bloga o zamówieniach i grup tematycznych w social mediach. Mediatorka, zaangażowana w działania związane z transparentnością zamówień publicznych, przeciwdziałaniem nadużyciom, etyką pracy w organizacji, compliance, przeciwdziałaniem mobbingowi.

 

Katarzyna Lenard

Koordynator Forum