Serdecznie zapraszam na spotkanie Forum Zamówień Publicznych, które odbędzie się 25 lipca 2024 r. (czwartek), ul. Szlak 65, w godz. 10.00-13.00.

Temat: Praktyczne problemy ze stosowaniem przepisów prawa zamówień publicznych – case study.

  1. „sumowanie” doświadczenia konsorcjum;
  2. ciągłość spełniania warunków udziału w postępowaniu;
  3. relacja art. 122 PZP do art. 128 ust. 1 PZP;
  4. dostęp do informacji publicznej a dokumentacja postępowania;
  5. najnowsze orzecznictwo KIO w spornych sprawach.

 

Prowadzący: radca prawny, absolwent WPiA UJ, wieloletni praktyk zamówień publicznych w różnych jednostkach zamawiających, od zamawiających udzielających wspólnych zamówień publicznych, przez jednostki sektora finansów publicznych, po spółki komunalne, w tym pełniący funkcje pełnomocnika zamawiającego, jak i doradzający w bieżących sprawach związanych z procesem udzielania zamówień. Autor artykułów z zakresu zamówień publicznych i szkoleniowiec, prowadzący zajęcia zarówno dla grup podstawowych jak i zaawansowanych. Prowadzi własną praktykę prawniczą.

 

Katarzyna Lenard

Koordynator Forum

katarzyna.lenard@mistia.org.pl