• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Najbliższe spotkanie

Serdecznie zapraszam na spotkanie Forum Gospodarki Przestrzennej Gmin, które odbędzie się 23 kwietnia 2024 r., ul. Szlak 65, w godz. 10.00- 13.00.

Temat: "Reforma planistyczna w zakresie przepisów dotyczących ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków oraz krajobrazów kulturowych"

Naszym gościem będzie absolwentka Wydziału Sztuk Pięknych na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, kierunku Ochrona Dóbr Kultury w zakresie konserwatorstwa. Od 2004 r. pracuje w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Toruniu. W 2013 r. ukończyła studia podyplomowe na Politechnice Gdańskiej na kierunku: Rewitalizacja architektoniczno-urbanistyczna obszarów miejskich. W codziennej pracy zajmuje się ochroną historycznych układów urbanistycznych i ruralistycznych, krajobrazu kulturowego oraz zabytków architektury i budownictwa. Przygotowuje wnioski – wytyczne konserwatorskie do opracowań planistycznych, sprawdza w oparciu o nie opracowane projekty, m.in. projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Posiada wieloletnie doświadczenie współpracy z pracownikami administracji publicznej, architektami, urbanistami i planistami.

 

Zachęcam do udziału.

Katarzyna Lenard

Koordynator Forum