Najbliższe spotkanie

 

Szanowni Państwo,

Uprzejmie zapraszam na najbliższe spotkanie stacjonarne Forum Gospodarki Przestrzennej Gmin, które odbędzie się 28 marca (wtorek) 2023 r., w godz. 10:00 - 13:00.

Tematem spotkania będzie "Projekt nowelizacji ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym". Poprowadzi je Prowadzący - radca prawny, członek etatowy Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach, Kierownik Zakładu Dydaktycznego Prawo w Biznesie oraz dydaktyk w Wyższej Szkole Bankowej w Chorzowie.

WPROWADZENIE DO TEMATU:
Dnia 26 stycznia 2023 r. przygotowano kolejną wersję projektu nowelizacji ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (druk nr UD369 dostępny na stronie Rządowego Centrum Legislacji). 
Oprócz zmian w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym przewidziano też zmiany w kilkudziesięciu innych ustawach, a ponadto uchylona ma zostać ustawa o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących (tzw. lex deweloper). 
Zmiany w większości mają wejść w życie w 2023 r. Przepisy o wprowadzeniu Rejestru Urbanistycznego i cyfryzacji aktów planistycznych zaczną obowiązywać od 01.01.2026 r. 

PROGRAM SPOTKANIA:
1. Likwidacja studium uwarunkowań i kierunków i zagospodarowania przestrzennego. 
2. Wprowadzenie planu ogólnego gminy, czyli nowego aktu planistyczny o zasięgu gminnym o charakterze obligatoryjnym. 
3. Wprowadzenie trybu uproszczonej procedury planistycznej. 
4. Zwiększenie udziału społeczeństwa w procedurach planistycznych.  
5. Zmiany w zakresie procedowania decyzji o warunkach zabudowy. 
6. Zintegrowany plan inwestycyjny jako nowe narzędzie planistyczne. 
7. Rejestr urbanistyczny. 
8. Koszt wprowadzenia zmian wynikających z ustawy. 
9. Zmiany w innych ustawach, w tym o samorządzie gminy.  

Spotkanie odbędzie się wyłącznie w trybie stacjonarnym. Miejsce spotkania: sala konferencyjna w budynku SHU "Kłos", Kraków, ul. Szlak 65. Zgłoszenia na udział w spotkaniu proszę przesyłać do dnia 21 marca na e-mail: klaudia.zwolenik@mistia.org.pl

Klaudia Zwolenik
Koordynator Forum