Najbliższe spotkanie

Zapraszam na spotkanie on-line Forum, które odbędzie się w dniu 22 czerwca br. w godzinach 10:00-13:00.

 

Podczas spotkania zostanie omówiony temat: "Nowelizacja prawa budowlanego z 2020 rolu – znaczenie prawne i praktyczne dla organów administracji publicznej". Program:

1. Zakres i uzasadnienie uchwalonej nowelizacji ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane.

2. Zmiany związane z procedurą przygotowania realizacji inwestycji przez inwestora-katalog dokumentów niezbędnych do rozpoczęcia robót budowlanych po nowelizacji ustawy prawo budowlane.

3. Nowy podziała projektu inwestycji na; projekt zagospodarowania działki lub terenu, projekt architektoniczno-budowlany i projekt techniczny.

4. Organy właściwe do przyjęcia i weryfikacji dokumentacji budowlanej od inwestora, nowe terminy i sankcje dla podmiotów związane z uzgodnieniami dotyczącymi projektów.

5. Katalog robót budowlanych i zasady ich realizacji związane z formą rozpoczęcia robót budowlanych – decyzja o pozwoleniu na budowę oraz zgłoszenie rozpoczęcia robót budowlanych.

6. Katalog robót budowlanych i obiektów niewymagających decyzji o pozwoleniu na budowę oraz zgłoszenia robót budowlanych.

7. Zmiany związane z wykonywaniem, wymianą i remontem instalacji gazowych w istniejących obiektach budowlanych oraz bezpieczeństwem pożarowym obiektów budowlanych.

8. Objęcie obowiązkiem uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę robót budowlanych i obiektów budowlanych z urzędu lub na wniosek inwestora – szczegółowe uregulowania.

9. Katalog zmian istotnych i nieistotnych po nowelizacji ustawy prawo budowlane wraz z nowymi zasadami zmiany przeznaczenia części lub całości obiektu budowlanego.

10. Nowe zasady legalizacji obiektów budowlanych lub ich części, które zostały wykonane przed 20 laty.

11. Szczegółowa procedura związana z w/w formą legalizacji obiektów budowlanych lub ich części.

12. Inne zmiany istotne dla właścicieli, użytkowników i zarządców nieruchomości.

 

Spotkanie poprowadzi prawnik, pośrednik w obrocie nieruchomościami, osoba prowadząca działalność w zakresie obsługi rynku nieruchomości od ponad 20 lat, właściciel Firmy Adam Kudyk Consulting Nieruchomości w Krakowie przy ul. Szewskiej nr 14/2, doświadczony trener i wykładowca w zakresie rynku nieruchomości, sprzedał i wynajął kilka tysięcy nieruchomości na rynku pierwotnym jak i wtórnym.

 

Link do rejestracji na spotkanie dostępny jest dla członków Forum.

 

Piotr Obacz

Koordynator Forum