Każdy z Państwa, kto chciałby uczestniczyć w spotkaniach Forum Koordynatorów
ds. dostępności w jednostkach sektora finansów publicznych proszony jest o zapoznanie się z informacją o Forum, projektem Statutu Forum, wypełnienie i odesłanie deklaracji członkostwa:

  • pocztą na adres: FRDL Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego
    i Administracji
    ul. Floriańska 31, 31-019 Kraków
  • na adres poczty elektronicznej: monika.brzegowska@mistia.org.pl