Zaplanowane terminy spotkań w 2024 r.:

18.01., 15.02., 18, 21.03., 18.04., 16.05., 19.06./13-14.06. sesja wyjazdowa, 18.07., 22.08., 19.09., 17.10., 21.11., 5.12.