19.01., 16, 24.02., 16.03., 20.04., 18.05., 1-2.06. (planowana sesja wyjazdowa), 20.07., 17.08., 21.09., 19.10., 16.11., 7.12.2023 r.