Zaplanowane terminy spotkań w 2024 r.:

18.01., 15.02., 18, 21.03., 18.04., 16.05., 19.06., 8.07., 22.08. (spotkanie on-line), 19.09., 17.10. konferencja jubileuszowa, 21.11., 5.12.