Forum Audytorów i Kontrolerów Wewnętrznych Jednostek Sektora Finansów Publicznych zostało utworzone 17 stycznia 2013 roku. Obecnie liczy 56 członków.

Podstawową formą działania Forum są comiesięczne, cykliczne spotkania z udziałem wysokiej klasy ekspertów – praktyków i wykładowców, w trakcie których omawiane są istotne zagadnienia dotyczące prowadzenia audytów i kontroli w jednostkach sektora finansów publicznych.

Forum jest platformą współpracy i integracji osób zajmujących się audytami i kontrolami wewnętrznymi w jednostkach sektora finansów publicznych, stanowiącą wsparcie dla środowiska zawodowego, służącą poszerzaniu wiedzy, wymianie doświadczeń i informacji, a przede wszystkim doskonaleniu metod działania. Zarząd serdecznie zaprasza wszystkie osoby zajmujące audytami i kontrolami wewnętrznymi w jednostkach sektora finansów publicznych do przystąpienia do Forum.