Forum Urzędników Europejskich przy FRDL Małopolskim Instytucie Samorządu Terytorialnego i Administracji rozpoczęło swoją działalność w 2003 roku.

Do Forum należy 57 osób – pracownicy gmin i powiatów Małopolski, którzy zajmują się w szczególności poszukiwaniem możliwości i pozyskiwaniem środków finansowych na wsparcie rozwoju inwestycji w jst. Forum Urzędników Europejskich jest płaszczyzną wymiany doświadczeń, zdobywania wiedzy o ogłaszanych konkursach i terminach naborów wniosków na dofinansowanie różnych przedsięwzięć i uzyskiwania najbardziej aktualnych w tym zakresie informacji.

Zachęcamy do udziału w pracach Forum!