Zarząd Forum:

  • Dorota Buczek (Urząd Miasta w Skale) – Prezes
  • Krzysztof Klimek (Starostwo Powiatowe w Brzesku) – Wiceprezes
  • Anna Kowalska (Urząd Gminy Mogilany) – Członek Zarządu.
  • Agnieszka Majewska-Siwek -(FRDL MISTiA) – Członek Zarządu