Zmiana organizacji pracy w FRDL MISTiA

w związku ze stanem epidemii

Nasze Fora Samorządowe

Wspieramy funkcjonowanie i inspirujemy powstawanie forów, które zrzeszają pracowników samorządu terytorialnego, menadżerów i specjalistów zajmujących się pokrewną tematyką.

Szkolenia ONLINE

Oferta webinarów i szkoleń on-line

Najbliższe szkolenia

Zobacz więcej szkoleń
Skierowanie i umieszczanie w dps i ustalanie odpłatności za pobyt w dps. Najnowsze regulacje prawne i orzecznicze
Podróże służbowe krajowe i zagraniczne w warunkach kryzysu epidemicznego. Podstawy prawne, zasady rozliczania, przykłady, dobre praktyki, procedury wewnątrzzakładowe
Specjalista w zakresie postępowania administracyjnego
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników – z uwzględnieniem zmian, które weszły w życie 1 września 2019 r. oraz 1 stycznia 2020 r.
Środki trwałe w jednostkach sektora finansów publicznych po zmianach w 2020 roku. Jak ustalać, ewidencjonować, amortyzować i inwentaryzować środki trwałe, wartości niematerialne i prawne, środki trwale w budowie
Jak skutecznie w czasie epidemii koronawirusa wyegzekwować III ratę opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu.
Ustawa o ewidencji ludności: problematyka udostępniania danych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL oraz wydawania zaświadczeń
System Informacji Oświatowej. Potwierdzanie i weryfikacja danych do subwencji przez samorządy
Praca zdalna z udostępnianymi dokumentami. Narzędzia do wspólnej pracy rozproszonego zespołu.
Pracownicze Programy Kapitałowe w 2020 r. uregulowania prawne i podatkowe