30 lat

FRDL MISTiA

Strategia rozwoju krok po kroku – podręcznik i film dla gmin
Zmiana organizacji pracy w FRDL MISTiA

w związku ze stanem epidemii

Katalog szkoleń ONLINE

Zapraszamy do zapoznania się z naszym aktualnym katalogiem szkoleń

Nasze Fora Samorządowe

Wspieramy funkcjonowanie i inspirujemy powstawanie forów, które zrzeszają pracowników samorządu terytorialnego, menadżerów i specjalistów zajmujących się pokrewną tematyką.

Najbliższe szkolenia

Zobacz więcej szkoleń
Prawo pracy w instytucjach kultury. Powoływanie i odwoływanie dyrektorów instytucji kultury
Wpis do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej. Przygotowanie do kontroli wojewody
Eksploatacja, utrzymanie i bezpieczeństwo obiektów budowlanych w 2021 roku oraz centralna ewidencja emisyjności budynków
Formalno-prawne zasady funkcjonowania gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych
System Informacji Oświatowej jako źródło danych, niezbędnych do naliczania części oświatowej subwencji ogólnej. Weryfikacja prawidłowości danych, wprowadzonych do SIO, według stanu na 30 września
Zasady udzielania zamówień poniżej 130 tys. zł i innych wyłączonych z obowiązku stosowania ustawy PZP z uwzględnieniem zasad tworzenia procedur wewnętrznych w zakresie zamówień publicznych
Procedury dotyczące zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami zgodnie z ustawą o zapewnianiu dostępności (m.in. obsługa klienta zatrudnianie osób niepełnosprawnych, ewakuacja)
Konkursy ofert na 2022 r. w świetle ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz przepisów wykonawczych
Eksmisja z lokali mieszkalnych i użytkowych - przygotowanie postępowań
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w pigułce

Blog Edukacji Samorządu Terytorialnego to zbiór specjalistycznych artykułów i praktycznych porad dotyczących różnych obszarów pracy urzędnika i realizacji zadań publicznych przez jednostki samorządu terytorialnego...