• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
Katalog jesiennych szkoleń

Zapraszamy do zapoznania się z naszym aktualnym katalogiem szkoleń

Wspieramy Ukrainę
Strategia rozwoju krok po kroku – podręcznik i film dla gmin
Nasze Fora Samorządowe

Wspieramy funkcjonowanie i inspirujemy powstawanie forów, które zrzeszają pracowników samorządu terytorialnego, menadżerów i specjalistów zajmujących się pokrewną tematyką.

Aktualności

Zobacz więcej aktualności

Najbliższe szkolenia

Zobacz więcej szkoleń
Imprezy w pasie drogi publicznej - procedury, teoria i praktyka. Zmiany w organizacji ruchu, zajęcie pasa drogowego i zezwolenie na wykorzystanie dróg w sposób szczególny
Specjalista ds. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Fundusz sołecki – od pomysłu (przedsięwzięcia) do rozliczenia oraz zwroty środków na wydatkach z funduszu sołeckiego za 2023 rok. Wyjaśnienia RIO , orzecznictwo WSA i NSA oraz nieprawidłowości.
Wymiar podatków i opłat lokalnych na 2024 r.
E-doręczenia w postępowaniach administracyjnych dot. ewidencji ludności i dowodów osobistych. Jak aplikacja m-Obywatel wpłynęła na stosowanie przepisów ustaw z zakresu spraw obywatelskich?
E-doręczenia. Co warto wiedzieć i na co zwrócić uwagę przed 10 grudnia 2023 roku
Jak wykorzystać storytelling do promocji instytucji w mediach społecznościowych
Zastosowania Excela dla średniozaawansowanych – analiza danych i prezentacja analizy danych w aspekcie finansów i księgowości
Kurs: Obowiązki intendenta w placówce żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży wraz z przygotowaniem i przeprowadzeniem zamówienia publicznego na środki spożywcze i usługi cateringowe
Przemoc wobec osób starszych - rozpoznawanie i przeciwdziałanie

BEST - Blog Edukacji Samorządu Terytorialnego

Zobacz więcej praktycznych porad
Wybrane zagadnienia inżynierii bezpieczeństwa ruchu drogowego
URBANISTYKA
Szybki rozwój drogownictwa i infrastruktury, a także postęp technologiczny w motoryzacji sprawiają, że coraz większa uwaga…
Wielkie ogólnopolskie ekwiwalentowe sprzątanie
Polecamy
Na przełomie 2023 i 2024 roku wszystkie gminy w Polsce zobowiązane są do zmiany uchwał ekwiwalentowych i podwyższenia dotychczasowych…
Fundusze dla organizacji pozarządowych (NGO) na działalność kulturalno-edukacyjną
Kultura
Fundusze dla organizacji pozarządowych (NGO) na działalność kulturalno-edukacyjną mogą pochodzić z różnych źródeł, w tym od…
O bezpieczeństwie informacji w JST na Kongresie Sekretarzy
Aktualne
Na temat bezpieczeństwie informacji w JST podczas Kongresu mówił dr Marcin Adamczyk, radca prawny, ekspert FRDL Główny problem…
Korzyści z zarządzania projektami ?!
Aktualne
Każda instytucja publiczna i firma musi dostosowywać się do zmiennych warunków rynkowych i oczekiwań klientów. Wpływ na to ma…
Odpowiedzialność dyscyplinarna nauczyciela [art. 75 - art. 76 Karty Nauczyciela]
Oświata
Odpowiedzialność dyscyplinarna to odpowiedzialność, której podlegają tylko pracownicy objęci przepisami pragmatyk zawodowych. Nauczyciele…
Czas pracy pracowników niepełnosprawnych: podstawy
Aktualne
W Polsce rozliczanie czasu pracy jest regulowane przez Kodeks pracy oraz inne przepisy dotyczące zatrudnienia. Zgodnie z przepisami, czasem…
Odpracowanie i restrukturyzacja zadłużenia czynszowego
Aktualne
Nieustająca inflacja, wysokie stopy procentowe i brak stabilności społeczno-gospodarczej sprawia, że coraz większa liczba użytkowników…