Zarząd Małopolskiego Forum Prawników Administracji Publicznej:

  • mec. Wanda Chmielowska (Prezes Zarządu Forum)
  • mec. Joanna Żurek-Wójcik