Serdecznie zapraszamy na kolejne spotkanie Forum Koordynatorów ds. dostępności.

Termin: 18.06.2021

Temat: "Zapewnienie przez podmiot publiczny dostępności cyfrowej w myśl przepisów ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych".

Program:

09.00 – 09.45 Możliwość testowania połączenia.

09.45 – 10.00 Piątkowa kawa Koordynatorów ds. dostępności w JSFP.  Omówienie harmonogramu prac Forum na najbliższe miesiące. Magdalena Kubik- Szczerba, Katarzyna Marciniak- Mordel, Koordynatorki Forum

10.00 – 10.30 Konsultacje projektu Samorząd 3.0. Michał Cieślak, Minister – Członek Rady Ministrów

10.30 – 14.00 Zapewnienie przez podmiot publiczny dostępności cyfrowej w myśl przepisów ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych:

- Prezentacja ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

- Na czym polega dostępność cyfrowej kluczowych elementów stron internetowych.

- Uproszczona lista kontrolna Centrum GOVTECH KPRM – narzędzie do podstawowej analizy błędów dostępności cyfrowej.

Prowadzący: Adam Pietrasiewicz, radca Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Wydział Dostępności Cyfrowej Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego, odpowiada za kreowanie polityki dostępności cyfrowej państwa, pełni nadzór nad prawidłową realizacją ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, prowadzi szkolenia w tematyce dostępności cyfrowej, prowadzenie pod kątem merytorycznym rządowej strony www poświęconej dostępności cyfrowej.

14.00 Podsumowanie, zakończenie spotkania.