Serdecznie zapraszam na kolejne spotkanie Forum Koordynatorów ds. dostępności, które odbędzie się w piątek 19 maja.

Spotkanie Forum Koordynatorów ds. dostępności w JSFP

19 maja 2023 r.

09.00 – 09.30 Możliwość testowania połączenia.

 09.40- – 10.20  Fundusz Dostępności-aspekty praktyczne.

Prowadzący: Przedstawiciel Banku Gospodarstwa Krajowego, Specjalista ds. analiz finansowych.

Cele i korzyści z udziału w spotkaniu:

 • Zdobycie wiedzy w zakresie możliwości uzyskania dofinansowania do projektów, służących poprawie na rzecz dostępności w jednostkach sektora finansów publicznych.

10.30- – 13.30  Dostępność, przymus czy potrzeba- jak skutecznie rozmawiać i przekonywać do zmian w zakresie postrzegania dostępności w jsfp. Koordynator jako rzecznik dostępności w jednostce

 Cele i korzyści z udziału w spotkaniu:

 • Zdobycie i doskonalenie kompetencji przydatnych w pełnieniu funkcji Koordynatora do spraw dostępności w urzędzie.
 • Nabycie wiedzy z zakresu skutecznego komunikowania o potrzebach dotyczących zapewniania dostępności przez jednostkę.
 • Rozwój umiejętności przydatnych w rozmowach i działaniach, służących efektywnej pracy w zakresie wdrażania ustaw o zapewnieniu dostępności.
 • Poznanie technik skutecznej komunikacji, przydatnej m. in. do propagowania idei dostępności.
 • Wskazanie, jak prawidłowo rozmawiać o dostępności z przełożonym, współpracownikami w jednostce, by zwrócić uwagę na kwestie problemowe i konsekwencje, wynikające z nieprzestrzegania przepisów i niewdrożenia procedur.

 

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SPOTKANIA

09.40 – 10.20 Cześć I spotkania

 Fundusz Dostępności-aspekty praktyczne.

 Prowadzący: Przedstawiciel Banku Gospodarstwa Krajowego, Specjalista ds. analiz finansowych.

10.20 – 10.30 Przerwa kawowa.

10.30 – 13.30 Część II spotkania

Dostępność, przymus czy potrzeba- jak skutecznie rozmawiać i przekonywać do zmian w zakresie postrzegania dostępności w jsfp. Koordynator jako rzecznik dostępności w jednostce.

 1. Czym jest dostępność?
 2. Koordynator ds. dostępności jako punkt kontaktowy w jednostce:
 • Rola Koordynatora we wzmacnianiu dostępności w otoczeniu.
 • Konsekwencje i znaczenie realizowania zadań dotyczących zapewniania dostępności.
 1. Rozumienie osób ze szczególnymi potrzebami, jako wyraz społecznej empatii przez Koordynatora. Jak przekonywać otoczenie o ważności zapewniania dostępności w jednostce?
 2. Jak efektywnie rozmawiać o dostępności z przełożonymi, współpracownikami? Na co zwracać uwagę? Czego unikać?
 3. Narzędzia, metody oraz korzyści we wdrażaniu społecznej odpowiedzialności biznesu CSR, także w jednostkach sektora finansów publicznych.
 4. Jak skutecznie komunikować:
 • Cykl deminga,
 • Skuteczna komunikacja z otoczeniem,
 • Negocjacje,
 • Dialog społeczny,
 • Inne formy sprawnej współpracy i współdziałania z otoczeniem na rzecz poprawy dostępności.
 1. Akty prawne, obowiązki, konsekwencje, wynikające z ustawy o zapewnieniu dostępności jako element w rozmowach o dostępności w jednostce.
 2. Pytania i odpowiedzi.

 

Prowadząca: Psycholog, trener, specjalista z zakresu m. in. komunikacji personalnej, budowania i współpracy z zespołem, obsługi klienta, rozwiązywania konfliktów, negocjacji, a także zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Wieloletni mediator, specjalista ds. postępowania terapeutycznego w kryzysach, trener z kilkunastoletnim doświadczeniem w prowadzeniu szkoleń, kursów, warsztatów, projektów miękkich dotyczących zwalczania nierówności, wykluczenia społecznego. W swojej codziennej pracy ma kontakt z osobami ze szczególnymi potrzebami. Posiada doświadczenie w przeprowadzaniu audytów dostępności w jednostkach sektora finansów publicznych, zrealizowała wiele szkoleń z zakresu dostępności, w tym dotyczącej obszaru informacyjno- komunikacyjnego.

 

13.30 Podsumowanie, zakończenie spotkania.