Terminy spotkań zaplanowanych w 2024 r.;

16.01., 20.02., 19.03., 17.04., 15-17.05. (sesja wyjazdowa), 18.06., 9.07., 17.09., 15.10., 19.11., 10.12.