Szanowni Państwo,

Sekretarze Województw, Powiatów, Miast i Gmin,

Zapraszamy Państwa do udziału w już VIII edycji najważniejszego wydarzenia dla Sekretarzy Jednostek Samorządu Terytorialnego, jakim jest Krajowy Kongres Sekretarzy.

VIII Krajowy Kongres Sekretarzy odbędzie się 24-25 września 2024 r. w Warszawie.

Organizatorem wydarzenia jest Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego, a współorganizatorem Krajowa Rada Forów Sekretarzy JST działająca przy Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego.

Krajowy Kongres Sekretarzy jest najważniejszym, corocznym spotkaniem organizowanym z myślą o Sekretarzach JST. To doskonała przestrzeń do wymiany doświadczeń pomiędzy Sekretarzami reprezentującymi wszystkie regiony Polski oraz okazja do podzielenia się dobrymi praktykami.

Tegoroczny Kongres realizujemy pod hasłem: Rozwój kompetencji i usług dla mieszkańców, jako priorytet administracji samorządowej w dynamicznym i wymagającym otoczeniu.

Podczas dwóch dni kongresowych debat i rozmów, będziemy poruszać najważniejsze tematy z obszarów zarządzania jednostką samorządu terytorialnego i planowania jej działań, prawa i prawidłowego stosowania przepisów oraz współpracy pomiędzy organami nadzoru, jednostkami samorządu terytorialnego, instytucjami rządowymi, jak również społecznością lokalną.

W programie wydarzenia znajdziecie Państwo tematy związane z zarządzaniem i rozwojem jednostki samorządu terytorialnego, komunikacją, zarządzaniem zasobami ludzkimi. Omówimy tematy dotyczące cyfryzacji, cyberbezpieczeństwa – w tym bezpieczeństwa i udostępniania informacji publicznej, ochrony danych osobowych. Przeanalizujemy zmiany prawne i nowości legislacyjne. Zastanowimy się nad wykorzystaniem innowacyjnych rozwiązań w administracji publicznej, w tym sztucznej inteligencji.

O doświadczeniach ostatnich lat i nowych wyzwaniach, z jakimi mierzy się samorząd, nad jego przyszłością i kierunkami rozwoju, rozmawiać będziemy w gronie przedstawicieli rządu, samorządu, biznesu i najlepszych ekspertów. Zaproszeni goście i prelegenci będą reprezentować głównie organy nadzoru i świat nauki.

Do współpracy w ramach wydarzenia zapraszamy m.in. Ministerstwo Cyfryzacji, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwo Aktywów Państwowych, Krajową Radę Regionalnych Izb Obrachunkowych, Głównego Inspektora Pracy, Centralny Ośrodek Informatyki, NASK, Urząd Ochrony Danych Osobowych, Najwyższą Izbę Kontroli, oraz Związki Samorządowe.

Na bieżąco będziemy Państwa informować o potwierdzeniu obecności zaproszonych gości.

W ostatniej edycji wydarzenia udział wzięło blisko 400 osób, przede wszystkim Sekretarzy JST z całej Polski. Informacje dotyczące VIII Krajowego Kongresu Sekretarzy oraz wcześniejszych edycji Kongresów znajdziecie Państwo na stronie internetowej: www.kongressekretarzy.pl

już dzisiaj zapraszamy Państwa do udziału i współtworzenia największego wydarzenia dedykowanego Sekretarzom! Zachęcamy do kontaktu. Prosimy o rezerwację terminu.

Do zobaczenia we wrześniu w Warszawie!

Zapraszamy na stronę dedykowaną wydarzeniu www.kongressekretarzy.pl