Skarbnicy Województw, Powiatów, Miast i Gmin

 

Szanowni Państwo, to już kolejna, IV edycja największego i najważniejszego wydarzenia dla Skarbników Jednostek Samorządu Terytorialnego, na które już dzisiaj serdecznie Państwa zapraszamy.

IV Krajowy Kongres Forów Skarbników odbędzie się 10 – 11 maja 2022 r. Będzie realizowany w formule stacjonarnej w Hotelu Westin w Warszawie. Głównym współorganizatorem Kongresu jest Krajowa Rada Forów Skarbników działająca przy Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego.

Jak co roku Kongres będzie stanowił kompendium wiedzy na temat stanu finansów w jednostkach samorządu terytorialnego. Będzie wyjątkową okazją do dyskusji o bieżących problemach i trudnościach w praktycznym stosowaniu przepisów prawnych. Kongres to doskonała przestrzeń do wymiany doświadczeń pomiędzy Skarbnikami reprezentującymi wszystkie regiony Polski i okazja do podzielenia się dobrymi praktykami.

Do współpracy zapraszamy Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Najwyższą Izbę Kontroli, Urząd Zamówień Publicznych, Główny Urząd Statystyczny, Krajową Radę Regionalnych Izb Obrachunkowych, Związki Samorządowe: Unię Metropolii Polskich, Związek Województw RP – Polskie Regiony, Związek Miast Polskich, Związek Powiatów Polskich, Związek Gmin Wiejskich RP.

Do udziału w wydarzeniu zapraszamy przedstawicieli rządu, samorządu, biznesu i wyjątkowej klasy ekspertów reprezentujący przede wszystkim organy nadzoru nad działalnością samorządu i świat nauki. Na bieżąco będziemy Państwa informować o potwierdzeniu obecności zaproszonych gości.

W ostatniej edycji wydarzenia udział więzło blisko 500 osób, przede wszystkim Skarbników JST.

Informacje dotyczące IV Kongresu Forów Skarbników oraz wcześniejszych Kongresów znajdziecie Państwo na stronie internetowej: www.kongresskarbnikow.pl

Już dzisiaj serdecznie Państwa zapraszamy do udziału i współtworzenia największego wydarzenia dedykowanego Skarbnikom! Zachęcamy do kontaktu z Biurem Kongresu i zgłaszania propozycji tematów. Prosimy o rezerwację terminu. Do zobaczenia w maju w Warszawie!