Spotkania Forum Informatyków Samorządowych JST w 2024 roku odbędą się:

17 stycznia

21 lutego

20 marca

17 kwietnia

15 maja

19 czerwca

17 lipca

21 sierpnia

18 września

16 października

20 listopada

11 grudnia