Spotkania Forum Informatyków Samorządowych JST w 2023 roku odbędą się:

18 stycznia;
1 marca;
15 marca;
19 kwietnia;
17 maja;
28 czerwca;
19 lipca;
16 sierpnia;
20 września;
18 października;
15 listopada;
13 grudnia.