Forum Ekologiczne Samorządu Terytorialnego i Administracji Forum działa przy FRDL MISTiA od 1994 roku. Skupia 84 kierowników i pracowników wydziałów/referatów ochrony środowiska w jst.

Comiesięczne spotkania członków forum to nie tylko wystąpienie zaproszonego eksperta, lecz również doskonała okazja, by przedyskutować i rozwiązać wiele problemów, z którymi mają do czynienia przy realizacji zadań z zakresu ochrony środowiska. Spotkania forum to swoista platforma wymiany doświadczeń i informacji.

Zachęcamy do udziału w pracach Forum!