Zarząd Forum:

Prezes: Andrzej Bukański (GOPS w Łukowicy)

Wiceprezes: Anna Kruszak-Kołodziejczyk (GOPS w Bolesławiu)

Wiceprezes: Norbert Paprota (MOPS w Bochni)

Członkowie:

Elżbieta Turek (GOPS w Kocmyrzowie),

Adam Musiał (GOPS w Krościenku nad.Dunajcem),

Stanisław Myjak (GOPS w Zabierzowie),

Agnieszka Majewska-Siwek (FRDL MISTiA)

Grażyna Hołda – honorowy członek Zarządu