Najbliższe spotkanie Forum Koordynatorów ds. dostępności odbędzie się 27 października 2023