Najbliższe spotkania Forum Koordynatorów ds. dostępności odbędą się 17.02., 17.03.2023