• Zarząd Forum:

  • Krystyna Mierzejewska, NZOZ Miejska Przychodnia Lekarska nr 5, Tarnów- Prezes Zarządu
  • Lucjan Marosek, Samodzielny Publiczny Zespół Lecznictwa Otwartego, Wieliczka – Wiceprezes Zarządu
  • Marzena Grochowska, Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Skale – Członek Zarządu
  • Dorota Węglowska, Małopolskie Centrum Rehabilitacji Dzieci „Solidarność” w Radziszowie – Członek Zarządu
  • Agnieszka Majewska-Siwek- FRDL MISTiA – Członek Zarządu