Pracami Forum kieruje Zarząd, wybierany na 5-letnią kadencję, w składzie:

  • Angelika Obajtek, Urząd Gminy Mogilany - Prezes Zarządu,
  • Maria Brzęk, Urząd Miejski w Czchowie,
  • Mirosława Karkowska, FRDL MISTiA.