Szanowni,

zapraszam na kolejne spotkanie Forum Oświaty Samorządowej, które odbędzie się 4 marca 2024 r. w godz. 10.00-13.00 w siedzibie Spółdzielni Produkcyjno-Usługowej KŁOS (sala konferencyjna na parterze), przy ul. Szlak 65 w Krakowie.

Temat:

Organizacja roku szkolnego 2024/2025 i prace nad arkuszami organizacji szkół – aktualne przepisy, optymalne rozwiązania.

Prowadząca: Trenerka zarządzania oświatą legitymująca się uprawnieniami do prowadzenia szkoleń dla dorosłych (Edukator MEN Nr 1012E/888/2001) z wieloletnim doświadczeniem zawodowym na wszystkich szczeblach administracji oświatowej (dyrektor szkoły, wizytator, pracownik administracji samorządowej). Praktyczne doświadczenie w zarządzaniu oświatą zdobyła pełniąc funkcję dyrektora biura edukacji, sekretarza gminy i v-ce burmistrza. Autorka wielu publikacji z zakresu szeroko rozumianego zarządzania oświatą a także licznych projektów szkoleniowych adresowanych o dyrektorów jednostek oświatowych i pracowników samorządowych. Specjalizuje się w trzech obszarach tematycznych: implikacja nowego prawa oświatowego, finansowanie zadań oświatowych i budowanie lokalnych systemów wsparcia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. W 2017 roku powołana przez Ministra Edukacji Narodowej w skład Zespołu ds. opracowania modelu kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Z uwagi na organizacyjne kwestie spotkania, uprzejmie proszę o potwierdzenie obecności w terminie do 26 lutego.

 Serdecznie pozdrawiam

Jolanta Przejczowska

Koordynator Forum