Zapraszam na spotkanie Forum, które odbędzie się 4 października br., rozpoczęcie o godz. 10.00.

Analiza sprawozdania finansowego

W trakcie spotkania zostanie przedstawiony sposób w jaki można przeprowadzić szybko i sprawnie kilka analiz sprawozdań finansowych na potrzebę ich zatwierdzenia przez organ założycielski /ZW (analizy dot. instytucji kultury, zoz, spółka komunalna). Podczas wydarzenia zostaną podane dokumenty jakie należy wziąć do analizy oraz sposób weryfikacji zapisów zawartych w dokumentach sprawozdania finansowego w kontekście danych zawartych  w księgach rachunkowych i dowodach źródłowych. Analiza sprawozdania finansowego służy wydaniu oceny co do poprawności i zgodności z prawem oraz z zapisami ksiąg rachunkowych i dowodami źródłowymi rocznego sprawozdania finansowego. Treści zostaną przedstawione na konkretnych przykładach.

Prowadząca; radca prawny, trener, doradca, pracownik samorządowy od 1998 roku, w latach 2004-2006 arbiter z listy Prezesa UZP, audytor systemu finansów publicznych. Doświadczony audytor - praktyk, który przeprowadził liczne audyty zewnętrzne z zakresu działalności jednostek sektora finansów publicznych w tym w obszarze zamówień publicznych, finansów publicznych, projektów współfinansowanych ze środków UE.

 

Pozdrawiam i zachęcam do udziału w spotkaniu

Mirosława Karkowska

Koordynator Forum