Z satysfakcją możemy poinformować o zbliżających się ku końcowi pracach nad Strategią Rozwoju Gminy Zakliczyn na lata 2021-2030. To jedna z pierwszych strategii w województwie małopolskim - opracowana zgodnie z nowymi przepisami ustawowymi i wskazówkami poradnika „Strategia Rozwoju Gminy. Poradnik praktyczny”, który eksperci FRDL MISTiA przygotowali na zlecenie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej. Zakończony został już etap konsultacji i opiniowania, a dokument uzupełniony o trafne opinie mieszkańców i innych interesariuszy. Po wykonaniu ewaluacji ex-ante oraz uzyskaniu odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, dokument zostanie przyjęty do realizacji. Dziękujemy za zaufanie i polecamy współpracę z naszym zespołem!

https://mistia.org.pl/informacje/aktualnosci/strategia-rozwoju-krok-po-kroku-podrecznik