Nasi konsultanci współpracują nie tylko z gminami i powiatami w całej Polsce, ale stanowią również kluczową kadrę ekspercką wspierającą reformę samorządową w Ukrainie. Wojciech Odzimek – Dyrektor FRDL MISTiA oraz Dawid Hoinkis – Kierownik Zespołu ds. Doradztwa i Rozwoju doradzają obecnie nowo utworzonym gromadom w obwodzie czerniowieckim. Prace realizowane są w ramach wieloletniego (2016-2022) programu „Decentralization Offering Better Results and Efficiency” (DOBRE) finansowanego przez Amerykańską Agencję ds. Rozwoju Międzynarodowego (USAID). Celem programu jest wsparcie i wzmocnienie zarządzania na poziomie lokalnym, stworzenie lepszych warunków rozwoju dla nowych ukraińskich jednostek terytorialnych, zwiększenie zaangażowania obywateli w podejmowanie decyzji oraz zapewnienie przejrzystości i rozliczalności administracji publicznej. Ze wsparcia DOBRE skorzystało już w sumie 100 samorządów i społeczności lokalnych!