Nasi konsultanci opracowują kolejną strategię rozwoju dla powiatu wschowskiego, tym razem na lata 2021-2030. Zakończyły się już pierwsze prace eksperckie, w wyniku których powstał raport diagnostyczny sytuacji powiatu w ujęciu dynamicznym i porównawczym. Odbyły się też konsultacje z pracownikami starostwa i podległych jednostek organizacyjnych oraz Zarządem Powiatu Wschowskiego, które poprowadzili Wojciech Odzimek – Dyrektor FRDL MISTiA oraz Dawid Hoinkis i Jan Cieplak z Zespołu ds. Doradztwa i Rozwoju. Na koniec czerwca zaplanowano warsztat strategiczny adresowany dla mieszkańców i innych interesariuszy lokalnych. Będzie on poświęcony identyfikacji celów i zadań na kolejne lata realizacji strategii. Strategia rozwoju jest podstawowym i najważniejszym dokumentem samorządu powiatu, określającym obszary, cele i kierunki interwencji polityki rozwoju, prowadzone wobec całej wspólnoty samorządowej.