FRDL MISTiA zaprasza do udziału w naborze na stanowisko Specjalisty/ki w Zespole Doradztwa i Rozwoju.

  • Praca na stanowisku skupia się na współpracy z małopolskimi JST w obszarze opracowywania strategii rozwoju. Zakłada m.in. współtworzenie raportów diagnostycznych i raportów z badań, współprowadzenie warsztatów oraz kształtowanie samych strategii.
  • Wymagamy bazowej wiedzy nt. samorządu i jego kompetencji, rozwoju lokalnego i ekonomii.
  • Cenimy: komunikatywność, kreatywność, umiejętność pracy z danymi i tworzenia własnych tekstów, samodzielność oraz każde doświadczenie we współpracy z administracją lokalną.
  • Zapraszamy doktorantów/ki, absolwentów/ki i studentów/ki ostatnich lat studiów gotowych do pracy stacjonarnej na obszarze Małopolski z możliwością okresowej pracy zdalnej.
  • Jako jedna z największych i najstarszych w Polsce Fundacji wspierających rozwój samorządu, gwarantujemy możliwość poznania procesu planowania strategicznego od kuchni oraz bezpieczne warunki zatrudnienia.

Oferta aktualna do czasu wzmocnienia zasobów kadrowych – zapraszamy do kontaktu pod adresy:

? dawid.hoinkis@mistia.org.pl
? wojciech.odzimek@mistia.org.pl