Koniec roku sprzyja podsumowaniom. 2022 rok upłynął zespołowi ekspertów FRDL MISTiA pod znakiem doradztwa strategicznego dla jednostek samorządu terytorialnego w regionie i w całej południowej Polsce (województwa: małopolskie, podkarpackie, opolskie, śląskie). Było to związane z dużym zainteresowaniem współpracą ze strony gmin, powiatów i obszarów funkcjonalnych, głównie w związku z nową perspektywą finansową Unii Europejskiej na lata 2021-2027, stanowiącą ogromną szansę rozwojową dla wspólnot lokalnych, a także w związku ze zmianami prawnymi, w szczególności będącymi konsekwencją ustawy o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw. Konsultanci FRDL MISTiA, jako autorzy ministerialnej publikacji „STRATEGIA ROZWOJU GMINY. Poradnik praktyczny”, wskazującej krok po kroku jak sporządzić ten dokument na podstawie zmienionych ustaw, wspierali samorządy w opracowaniu strategii, jak również innych dokumentów branżowych o perspektywie średnio- i długookresowej. Wśród nich wyróżnić można m.in. audyty oświaty, które pozwalają gminom optymalizować koszty funkcjonowania sieci placówek oświatowych, w tym w kontekście wysokiej inflacji oraz kryzysu energetycznego. Poniżej skondensowane zestawienie wykonanych i kontynuowanych przez nas w 2022 r. usług:

1. Rozwój lokalny – obszary funkcjonalne:

 • Diagnoza sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Stowarzyszenia Otulina Podkrakowska oraz Projekt Strategii Terytorialnej Stowarzyszenia Otulina Podkrakowska na lata 2021-2027 wraz ze wsparciem procesu konsultacji oraz realizacją procedury środowiskowej;

2. Rozwój lokalny - gminy:

 • Województwo małopolskie:
  • Strategia Rozwoju Miasta Oświęcim na lata 2021-2030,
  • Strategia Rozwoju Gminy Babice na lata 2022-2030,
  • Strategia Rozwoju Gminy Zator na lata 2023-2030,
  • Strategia Rozwoju Gminy Miasta Bochnia na lata 2022-2030,
  • Strategia Rozwoju Gminy Rabka-Zdrój na lata 2022-2030,
  • Strategia Rozwoju Gminy Gołcza na lata 2022-2030,
  • Strategia Rozwoju Gminy Jordanów do 2030 roku,
  • Strategii Rozwoju Gminy Kłaj do 2030 roku;
 • Województwo podkarpackie:
  • Strategia Rozwoju Gminy Brzyska do 2030 roku,
  • Strategia Rozwoju Gminy Dębowiec na lata 2022-2030,
  • Strategia Rozwoju Gminy Kołaczyce do 2030 roku,
  • Strategia Rozwoju Gminy Skołyszyn do 2030 roku,
  • Strategia Rozwoju Gminy Osiek Jasielski do 2030 roku,
  • Strategia Rozwoju Gminy Nowy Żmigród do 2030 roku,
  • Strategia Rozwoju Gminy Krempna do 2030 roku,
  • Strategia Rozwoju Miasta Przeworska na lata 2023-2030;
 • Województwo opolskie:
  • Strategia Rozwoju Gminy Walce na lata 2022-2030,
  • Strategia Rozwoju Gminy Dobrzeń Wielki do 2030 roku,
  • Strategia Rozwoju Gminy Krapkowice do 2030 roku,
  • Strategia Rozwoju Gminy Lewin Brzeski do 2030 roku;
 • Województwo śląskie:
  • Strategia Rozwoju Gminy Bobrowniki na lata 2022-2030 (województwo śląskie);

3. Zarządzanie oświatą:

 • Audyt oświaty w mieście Opole;

4. Polityka społeczna:

 • Przeprowadzenie monitoringu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Chrzanów na lata 2018-2023.

Bardzo dziękujemy Państwu za zaufanie i oczywiście polecamy się! Szczegółowa oferta dostępna jest pod linkiem https://mistia.org.pl/doradztwo/oferta