W ostatnich miesiącach eksperci i współpracownicy FRDL Małopolskiego Instytutu Samorządu Terytorialnego i Administracji z Krakowa realizowali na zlecenie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej prace związane z przygotowaniem:

  • poradnika dla gmin opisującego nowe wymagania proceduralne i merytoryczne oraz przedstawiającego praktyczne wskazówki i rozwiązania, jak krok po kroku sporządzić strategię rozwoju gminy na podstawie zmienionej w 2020 roku ustawy o samorządzie gminnym,
  • filmu informacyjno-instruktażowego dotyczącego modelu struktury funkcjonalno-przestrzennej gminy oraz ustaleń i rekomendacji w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej w gminie.

Miło nam poinformować, że poradnik jest już do pobrania ze strony ministerstwa: https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/strategia-rozwoju-krok-po-kroku--podrecznik-dla-gmin

W nadchodzących dniach do gmin powinny dotrzeć również egzemplarze drukowane. Publikacja jest zbiorem wskazówek i rekomendacji realizacyjnych. W swoim założeniu ma być wsparciem oraz inspiracją w pracy nad strategią dla osób i środowisk odpowiedzialnych za kreowanie i wzmacnianie rozwoju na poziomie lokalnym.

Polecamy również Państwa uwadze film informacyjno-instruktażowy dotyczący modelu struktury funkcjonalno-przestrzennej gminy oraz ustaleń i rekomendacji w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej w gminie.: 

 https://www.facebook.com/MinisterstwoFunduszyiPolitykiRegionalnej

Ministerstwu Funduszy i Polityki Regionalnej dziękujemy za zaufanie oraz partnerską i merytoryczną współpracę, szczególnie zespołowi Wydziału Wymiaru Terytorialnego w Departamencie Strategii.

Państwa zachęcamy do zapoznania się z opracowanymi przez naszych ekspertów materiałami. A jednocześnie do korzystania z naszych usług szkoleniowych i doradczych.