W kończącym się tygodniu nasi eksperci – Wojciech OdzimekDawid Hoinkis – zrealizowali 3-dniowy kurs praktyczny dla Stowarzyszenia Powiatów Miast i Gmin "Stowarzyszenie EGO Kraina Bociana" w temacie: „Jak krok po kroku opracować strategię rozwoju na poziomie lokalnym i ponadlokalnym zgodnie z nowymi wymaganiami ustawowymi". W jego ramach wykorzystywali m.in. poradnik, który opracowali na przełomie roku na zlecenie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.

Kurs został wysoko oceniony przez wszystkich uczestników, za co dziękujemy.

Zachęcamy do skorzystania z naszej pozostałej oferty szkoleniowej, jak również w zakresie doradztwa strategicznego.