Eksperci FRDL MISTiA opracowują Strategię Rozwoju Powiatu Brzeskiego na lata 2021-2030. Produktem pierwszego etapu prac jest raport diagnostyczny, wskazujący wnioski dla planowania strategicznego, wynikające z analiz danych statystycznych dotyczących sytuacji powiatu.

Odbyło się też pierwsze spotkanie informacyjno-diagnostyczne z udziałem zarządu powiatu, pracowników starostwa i podległych jednostek organizacyjnych, mieszkańców, przedsiębiorców oraz innych interesariuszy lokalnych. Dotyczyło ono identyfikacji najważniejszych problemów i potrzeb powiatu brzeskiego oraz jego strategicznych zasobów i potencjałów rozwojowych. Warsztat przeprowadzili: Dawid Hoinkis i Jan Cieplak z Zespołu ds. Doradztwa i Rozwoju. Kolejne spotkania poświęcone będą identyfikacji celów i kluczowych kierunków działań.

Strategia rozwoju jest podstawowym i najważniejszym dokumentem dla każdej jednostki samorządu terytorialnego. Zainteresowane współpracą jednostki zapraszamy do zapoznania się z naszym doświadczeniem i ofertą doradczą w zakładce DORADZTWO.

Zdjęcia dzięki uprzejmości Powiatu Brzeskiego.