Eksperci FRDL Małopolskiego Instytutu Samorządowego Terytorialnego i Administracji z Krakowa zakończyli półtoraroczną współpracę z Miastem Mszana Dolna, której efektem jest uchwalenie przez radnych Rady Miejskiej w Mszanie Dolnej w dniu 5.10 br. Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Mszana Dolna na lata 2020-2027. Cały proces podzielony był na 2 zasadnicze etapy, z których pierwszy stanowiło wyznaczenie obszaru zdegradowanego i rewitalizacji, a drugi opracowanie dokumentu programu rewitalizacji. Prace realizowane były zgodnie z Wytycznymi Ministra Rozwoju w zakresie rewitalizacji oraz Ustawą z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji. Kluczowym elementem była partycypacja mieszkańców. W badaniach, warsztatach diagnostycznych i wydobywczych, a także spotkaniach konsultacyjnych wzięło udział prawie 500 interesariuszy lokalnych. Naszym partnerom życzymy powodzenia w realizacji założonych przedsięwzięć rewitalizacyjnych, a Państwa zapraszamy do współpracy. Szczegóły naszej oferty dostępne są na naszej stronie w zakładce https://mistia.org.pl/doradztwo/idea.