W dniu 15 października eksperci FRDL Małopolskiego Instytutu Samorządu Terytorialnego i Administracji z Krakowa przeprowadzili dla prawie 100 pracowników samorządowych z całej Polski szkolenie zdalne, które dotyczyło zmian w procedurze przygotowania strategii rozwoju gminy w świetle nowelizacji ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw. Wojciech Odzimek – Wicedyrektor FRDL MISTiA oraz Dawid Hoinkis – Kierownik Zespołu ds. Doradztwa i Rozwoju FRDL MISTiA przedstawili najważniejsze zmiany prawne, nowe obowiązki ustawowe gmin w zakresie procedury przygotowania dokumentu, wytyczne względem zawartości merytorycznej strategii, a przede wszystkim podzieli się cennymi wskazówkami praktycznymi, wynikającymi z wieloletniego doświadczenia konsultingowego i bieżących kontaktów z Wydziałem Strategii Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej. Uczestnicy spotkania przejawiali ogromne zainteresowanie nowym tematem i aktywnie zadawali pytania. Dziękujemy za zaufanie i zachęcamy Państwa do współpracy w zakresie opracowania strategii rozwoju gminy oraz innym strategii branżowych oraz polityk lokalnych. Szczegóły w zakładce doradztwo.