Z przyjemnością informujemy, że zakończyliśmy prace nad Programem Rozwoju Oświaty w Gminie Skawina na lata 2021-2030. To już kolejne w ostatnich latach opracowanie oświatowe, obok wciąż realizowanych na zlecenie gmin audytów oświatowych. Dokument powstawał prawie rok, a proces przygotowania obejmował przeprowadzenie kompleksowej i pogłębionej diagnozy lokalnego systemu oświaty, zarówno w ujęciu ilościowym (m.in. analizy demograficzne i finansowo-organizacyjne), jak i jakościowym (badania ankietowe i fokusowe), serię spotkań warsztatowych z udziałem ekspertów lokalnych, skupionych w zespole powołanym przez burmistrza, a także szerokie konsultacje społeczne. Dokument przysłuży się usprawnieniu zarządzania i poprawie efektywności polityki oświatowej, dostosowaniu skawińskiej oświaty do wymogów dynamicznie zmieniającego się świata, a jednocześnie do możliwości finansowo-organizacyjnych gminy. Będzie też stanowił instrument pozyskiwania funduszy zewnętrznych na zadania oświatowe. O przebiegu prac i ich efektach można przeczytać w pierwszym tegorocznym numerze Magazynu Metropolitalnego, dla którego wypowiadał się Dawid Hoinkis, Kierownik Zespołu ds. Doradztwa i Rozwoju MISTiA i jeden z głównym autorów dokumentu. 

Poza tym, w Magazynie możecie Państwo poczytać o przygotowanym przez zespół naszych ekspertów na zlecenie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej poradniku „Strategia rozwoju gminy krok po kroku – podręcznik dla gmin”. Przedstawiono w nim wszystkie etapy prac nad strategią wraz z charakterystyką poszczególnych elementów zdefiniowanych w ustawie, w tym umieszczono wskazówki dotyczące zagospodarowania przestrzennego, czyli opracowania modelu struktury funkcjonalno-przestrzennej gminy. 

Zachęcamy Państwa do lektury Magazynu, a także do skorzystania z naszych usług doradczych.

Szczegóły w zakładce https://mistia.org.pl/doradztwo/oferta