Eksperci FRDL Małopolskiego Instytutu Samorządu Terytorialnego i Administracji podjęli współpracę z kolejnym samorządem w subregionie Małopolska Zachodnia. Wspólnie z przedstawicielami samorządu, instytucji publicznych, partnerami społecznymi i biznesowymi opracują strategię rozwoju gminy Libiąż pn.: „Gmina Libiąż 2030”. Zakończył się już pierwszy, kluczowy etap prac – powstał raport diagnostyczny, ukazujący sytuację rozwojową gminy w ujęciu dynamicznym i porównawczym. W dniu 3 września br. w sali kinowej w Libiąskim Centrum Kultury odbyła się prezentacja najważniejszych wniosków z diagnozy oraz wstępna dyskusja na temat wyzwań gminy w perspektywie najbliższych 10 lat. Spotkanie otworzył Burmistrz Libiąża Jacek Latko, a prezentacje przedstawili: Wojciech Odzimek – Wicedyrektor FRDL MISTiA oraz Dawid Hoinkis – Kierownik Zespołu ds. Doradztwa i Rozwoju. Prace potrwają jeszcze kilka miesięcy, uwzględniając nowe wytyczne proceduralne i merytoryczne, wprowadzane Ustawą o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw.