Eksperci FRDL Małopolskiego Instytutu Samorządu Terytorialnego i Administracji z Krakowa współpracują Powiatem Oświęcimskim w zakresie przygotowania nowej Strategii Rozwoju na lata 2021-2030.

W dniu 27 sierpnia odbyło się pierwsze spotkanie warsztatowe. Konsultanci FRDL MISTiA w składzie: Wojciech Odzimek - Wicedyrektor FRDL MISTiA, Dawid Hoinkis - kierownik Zespołu ds. Doradztwa i Rozwoju oraz Jan Cieplak – specjalista ds. badań i rozwoju zaprezentowali zgromadzonym przedstawicielom samorządu powiatu oświęcimskiego:

? prezentację wprowadzającą na temat aktualnych zmian w ramach systemu planowania strategicznego w Polsce oraz procesu opracowania strategii rozwoju powiatu,

? wyniki sondażowego badania społecznego dotyczącego warunków życia i jakości usług publicznych na terenie powiatu oświęcimskiego,

? wnioski z diagnozy społeczno-gospodarczej powiatu oświęcimskiego.

Prezentacje stały się podstawą dla dyskusji na temat problemów, szans i wyzwań rozwojowych powiatu oświęcimskiego w perspektywie 2030 roku.

Kolejne warsztaty poświęcone będę identyfikacji celów strategicznych i operacyjnych oraz kierunków interwencji.

Dzięki współpracy FRDL MISTIA i powiatu oświęcimskiego powstanie dokument, zgodny ze standardem i spójny z wytycznymi dokumentów nadrzędnych, stanowiący bazę dla planowanych przedsięwzięć rozwojowych oraz będący instrumentem pozyskiwania środków zewnętrznych.

Wszystkie zainteresowane współpracą samorządy zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą, opisaną w zakładce doradztwo (https://mistia.org.pl/doradztwo/idea) oraz bezpośrednich kontaktów z Zespołem ds. Doradztwa i Rozwoju FRDL MISTiA.