Odbyło się kolejne spotkanie warsztatowe, tym razem w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Sufczynie. W pracach warsztatowo-konsultacyjnych, które prowadzili przedstawiciele FRDL MISTiA, uczestniczyli zaproszeni przedstawiciele środowisk lokalnych z gminy Dębno: przedstawiciele Rady Gminy Dębno, dyrektorzy i nauczyciele szkół, pracownicy Urzędu Gminy Dębno, reprezentanci stowarzyszeń, sołectw, OSP oraz przedsiębiorcy lokalni. Uczestnicy spotkania zostali podzieleni na dwie grupy, w ramach których dyskutowali na temat zadań do realizacji w perspektywie kilku najbliższych lat. Wypracowane podczas warsztatów założenia pozwolą przygotować projekt Strategii. 

Podczas warsztatów uczestnicy mogli zasmakować tradycyjnych potraw przygotowanych przez Koło Gospodyń Wiejskich „Rajskie smaki” z Sufczyna.