25 sierpnia b.r. odbyło się posiedzenie Komitetu Rewitalizacji Miasta Mszana Dolna, w którym uczestniczyła również Burmistrz Miasta Mszana Dolna. Spotkanie prowadzili eksperci FRDL MISTiA. Jego przedmiotem była analiza zebranych opinii do projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Mszana Dolna na lata 2020-2027 oraz wypracowanie wspólnego stanowiska odnośnie modyfikacji w Programie. Po wdrożeniu poprawek zostanie on poddany pod głosowanie Rady Miejskiej.