7 grudnia podczas uroczystej Gali Rankingu Gmin Małopolski 2022, organizowanego już 12 raz przez FRDL Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji, poznaliśmy Laureatów tegorocznej edycji.

Liderami zestawienia są gminy: 

I miejsce - gmina miejsko-wiejska Niepołomice 

II miejsce - gmina wiejska Wielka Wieś 

III miejsce - gmina wiejska Zielonki 

 

Liderami poszczególnych powiatów zostały: 

gmina miejska Bochnia - Lider Powiatu Bocheńskiego, 

gmina wiejska Gnojnik - Lider Powiatu Brzeskiego 

gmina miejsko-wiejska Alwernia - Lider Powiatu Chrzanowskiego 

gmina miejsko-wiejska Dąbrowa Tarnowska - Lider Powiatu Dąbrowskiego 

gmina wiejska Sękowa - Lider Powiatu Gorlickiego 

gmina wiejska Wielka Wieś - Lider Powiatu Krakowskiego 

gmina miejska Limanowa - Lider Powiatu Limanowskiego 

gmina wiejska Charsznica - Lider Powiatu Miechowskiego 

gmina miejsko-wiejska Dobczyce - Lider Powiatu Myślenickiego 

miasto i gmina uzdrowiskowa Muszyna - Lider Powiatu Nowosądeckiego 

gmina wiejska Czorsztyn - Lider Powiatu Nowotarskiego 

gmina miejska Bukowno - Lider Powiatu Olkuskiego 

gmina miejsko-wiejska Zator - Lider Powiatu Oświęcimskiego 

gmina wiejska Pałecznica - Lider Powiatu Proszowickiego 

gmina miejska Jordanów - Lider Powiatu Suskiego 

gmina wiejska Skrzyszów - Lider Powiatu Tarnowskiego 

gmina miejska Zakopane - Lider Powiatu Tatrzańskiego 

gmina wiejska Stryszów - Lider Powiatu Wadowickiego 

gmina miejsko-wiejska Niepołomice - Lider Powiatu Wielickiego 

Gratulujemy! 

 

Ranking został objęty patronatami: Wojewody Małopolskiego Łukasza Kmity, Marszałka Województwa Małopolskiego Witolda Kozłowskiego, Forum Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Małopolski przy FRDL Małopolskim Instytucie Samorządu Terytorialnego i Administracji. 

Patronaty medialne zapewnili: Dziennik Polski i Telewizja Polska S.A. Oddział w Krakowie. 

Sponsorem Rankingu jest ProPOLIS Consulting Sp. z o.o. 

 

Ranking to wyjątkowa inicjatywa, którą realizujemy od 2011 roku we współpracy z Urzędem Statystycznym w Krakowie. Celem przedsięwzięcia, niezmiennie, jest wyłonienie i promowanie gmin wyróżniających się pod względem jakości życia. 

Mamy nadzieję, że przeprowadzane analizy statystyczne będą podstawą ważnej dyskusji zarówno nad zarządzaniem lokalnym, jak i strategicznymi kierunkami rozwoju regionu. W Rankingu biorą udział wszystkie gminy Województwa Małopolskiego, z wyłączeniem miast na prawach powiatu: Krakowa, Nowego Sącza i Tarnowa. 

Za zebranie i zestawienie wyników odpowiada Urząd Statystyczny w Krakowie. 

 

W tegorocznej edycji rankingu najwyższe wartości dla poszczególnych wskaźników osiągnęły następujące gminy: 

 

Średnioroczne dochody własne budżetów gmin na 1 mieszkańca (za lata 2019–2021) 

Zakopane – 5022,66 zł 

Bolesław (powiat olkuski) – 4321,14 

Wielka Wieś – 3931,89 zł 

 

Średnioroczne wydatki majątkowe inwestycyjne budżetów gmin na 1 mieszkańca (za lata 2019–2021) 

Pałecznica – 3856,39 zł 

Sękowa – 3244,15 zł 

Moszczenica – 3006,86 zł 

 

Średnioroczny wskaźnik zadłużenia budżetów gmin (za lata 2019–2021) 

Korzenna (powiat nowosądecki): – 0,0% 

Nawojowa – 0,0% 

Wadowice – 0,0% 

Łukowica – 0,6% 

 

Udział wydatków bieżących gmin na administrację publiczną w wydatkach ogółem w 2021 r. 

Wieliczka – 0,04 % 

Grybów – 0,04 % 

Łącko – 0,04 % 

Pałecznica – 0,04 % 

 

Średnioroczne środki z Unii Europejskiej i innych źródeł niepodlegające zwrotowi na finansowanie programów i projektów unijnych stanowiące dochód budżetów gmin na 1 mieszkańca (za lata 2019–2021) 

Moszczenica – 2335,69 zł 

Pałecznica - 2029,33 zł 

Miasto Jordanów - 1395,95 zł 

 

Liczba podmiotów gospodarki narodowej zarejestrowanych w REGON na 1000 ludności w wieku produkcyjnym w 2021 r. 

Zakopane – 420 

Zielonki – 291 

Nowy Targ (gmina miejska) – 267 

 

Wyniki egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2021/2022 – średni wynik w % 

Zielonki – 74 

Wieliczka – 71,7 

Bochnia (gmina miejska): 71,3 

 

Saldo migracji na 1000 ludności w 2021 r. 

Wielka Wieś – 28,51 

Zielonki – 22,06 

Michałowice – 19,16 

 

Wydatki budżetów gmin na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego (z wyłączeniem wydatków majątkowych inwestycyjnych) na 1 mieszkańca w 2021 r. 

Niepołomice – 288,00 zł 

Brzeszcze – 267,17 zł 

Oświęcim – 257,10 zł 

 

Udział środków przekazanych organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego w wydatkach bieżących budżetów gmin w 2021 r. 

Brzeźnica – 6,61 

Lipinki – 5,56 

Biecz – 4,81 

 

Wydatki budżetów gmin na ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu na 1 mieszkańca w 2021 r. 

Kocmyrzów – Luborzyca – 986,32 zł 

Moszczenica – 838,26 zł 

Jodłownik – 768,66 zł 

 

Odsetek korzystających z sieci kanalizacyjnej w 2021 r. 

Mucharz – 99,9 

Muszyna – 95,8 

Nowy Targ (gmina miejska) – 93,9 

 

Przyrost naturalny na 1000 ludności w 2021 r. 

Słopnice – 5,4 

Łukowica – 5,2 

Żegocina – 4,3 

 

Udział powierzchni objętej obowiązującymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego w powierzchni ogółem gminy w 2021 r. 

100% - udział osiągnęły gminy: Bochnia (gmina wiejska), Drwinia (gmina wiejska), Lipnica Murowana (gmina wiejska), Łapanów (gmina wiejska), Nowy Wiśnicz (gmina miejsko- wiejska), Rzezawa (gmina wiejska), Trzciana (gmina wiejska), Żegocina (gmina wiejska), Dębno (gmina wiejska), Gnojnik (gmina wiejska), Alwernia (gmina miejsko- wiejska), Gorlice (gmina miejska), Biecz (gmina miejsko- wiejska),Lipinki (gmina wiejska), Łużna (gmina wiejska), Moszczenica (gmina wiejska), Ropa (gmina wiejska), Sękowa (gmina wiejska), Igołomia-Wawrzeńczyce (gmina wiejska), Iwanowice (gmina wiejska), Jerzmanowice-Przeginia (gmina wiejska), Kocmyrzów-Luborzyca (gmina wiejska), Krzeszowice (gmina miejsko- wiejska), Liszki (gmina wiejska), Michałowice (gmina wiejska), Mogilany (gmina wiejska), Skawina (gmina miejsko- wiejska), Słomniki (gmina miejsko-wiejska), Sułoszowa ( gmina wiejska), Świątniki Górne (gmina miejsko- wiejska), Zabierzów (gmina wiejska), Limanowa (gmina miejska), Mszana Dolna (gmina miejska), Dobra (gmina wiejska),Jodłownik (gmina wiejska), Laskowa (gmina wiejska), Łukowica (gmina wiejska), Mszana Dolna (gmina wiejska), Niedźwiedź (gmina wiejska), Słopnice (gmina wiejska), Tymbark (gmina wiejska), Charsznica (gmina wiejska), Gołcza (gmina wiejska), Słaboszów (gmina wiejska), Dobczyce (gmina miejsko- wiejska),Lubień (gmina wiejska), Pcim (gmina wiejska), Siepraw (gmina wiejska), Sułkowice (gmina miejsko- wiejska), Tokarnia (gmina wiejska), Wiśniowa (gmina wiejska), Grybów (gmina miejska), Chełmiec (gmina wiejska), Gródek nad Dunajcem (gmina wiejska), Grybów (gmina wiejska), Łabowa (gmina wiejska),Łącko (gmina wiejska), Łososina Dolna (gmina wiejska), Nawojowa (gmina wiejska), Podegrodzie (gmina wiejska), Rytro (gmina wiejska), Czarny Dunajec (gmina wiejska), Jabłonka (gmina wiejska),Lipnica Wielka (gmina wiejska), Łapsze Niżne (gmina wiejska), Ochotnica Dolna (gmina wiejska), Raba Wyżna (gmina wiejska), Spytkowice (gmina wiejska, powiat nowotarski), Bukowno (gmina miejska), Bolesław (gmina wiejska, powiat olkuski), Klucze (gmina wiejska), Olkusz (gmina miejsko- wiejska), Trzyciąż (gmina wiejska), Wolbrom (gmina miejsko- wiejska), Brzeszcze (gmina miejsko- wiejska), Kęty (gmina miejsko- wiejska), Osiek (gmina wiejska), Polanka Wielka (gmina wiejska), Przeciszów (gmina wiejska), Zator (gmina miejsko- wiejska), Jordanów (gmina miejska), Sucha Beskidzka (gmina miejska), Budzów (gmina wiejska), Bystra-Sidzina (gmina wiejska), Jordanów (gmina wiejska), Maków Podhalański (gmina miejsko- wiejska), Stryszawa (gmina wiejska), Zawoja (gmina wiejska), Zembrzyce (gmina wiejska),Gromnik (gmina wiejska), Pleśna (gmina wiejska), Rzepiennik Strzyżewski (gmina wiejska), Skrzyszów (gmina wiejska), Tuchów (gmina miejsko- wiejska), Szerzyny (gmina wiejska), Andrychów (gmina miejsko- wiejska), Brzeźnica (gmina wiejska), Kalwaria Zebrzydowska (gmina miejsko- wiejska), Mucharz (gmina wiejska),Stryszów (gmina wiejska), Tomice (gmina wiejska), Wadowice (gmina miejsko- wiejska), Wieprz (gmina wiejska), Biskupice (gmina wiejska), Gdów (gmina wiejska), Kłaj (gmina wiejska),Niepołomice ( gmina miejsko – wiejska), Wieliczka (gmina miejsko- wiejska) 

Drugą lokatę z procentowym udziałem na poziomie: 97,2 % - gmina Wielka Wieś 

Trzecią lokatę zajęła Kamionka Wielka – 97,00 % 

 

Wydatki bieżące na oświatę, wychowanie i opiekę nad dzieckiem w wieku do lat 3 na 1 mieszkańca w wieku przedprodukcyjnym w 2021 r. 

Słomniki – 15496, 27 zł 

Świątniki Górne – 15132,21 zł 

Bolesław – 14598,70 zł 

 

Udział nakładów na szkolenia pracowników rad i urzędów gmin w wydatkach bieżących budżetów gmin na administrację publiczną w 2021 r. 

Przeciszów – 1,31 

Stryszów – 1,22 

Alwernia – 1,18 

 

Liczba mieszkań oddanych do użytkowania na 1000 ludności w 2021 r. 

Wieliczka – 15,3 m. 

Zator – 14,1 m. 

Wielka Wieś – 12,5 m.