26 września ogłosiliśmy w Dzienniku Polskim i Gazecie Krakowskiej wyniki Rankingu Gmin Małopolski 2019. Liderami tegorocznego zestawienia są gminy Zakopane, Wielka Wieś i Niepołomice. Gratulujemy.

Ranking to wyjątkowa inicjatywa, którą realizujemy od 2010 roku we współpracy z Urzędem Statystycznym w Krakowie. Celem przedsięwzięcia jest wyłonienie i promowanie gmin wyróżniających się pod względem rozwoju społeczno-gospodarczego. Mamy nadzieję, że przeprowadzane analizy statystyczne staną się podstawą ważnej dyskusji zarówno nad zarządzaniem lokalnym, jak i strategicznymi kierunkami rozwoju regionu. W ramach Rankingu ocenie poddawane są wszystkie gminy Województwa Małopolskiego z wyłączeniem miast na prawach powiatu: Krakowa, Nowego Sącza i Tarnowa. Za zebranie i zestawienie wyników odpowiada Urząd Statystyczny.

 

W tegorocznej edycji rankingu najwyższe wartości dla poszczególnych wskaźników osiągnęły następujące gminy:

Średnioroczne dochody własne budżetów gmin na 1 mieszkańca (za lata 2016–2018)
Zakopane – 3634,99 zł
Krynica-Zdrój – 3322,49 zł
Bolesław (powiat olkuski) – 3169,49 zł

Średnioroczne wydatki majątkowe inwestycyjne budżetów gmin na 1 mieszkańca (za lata 2016–2018)
Zakopane – 1432,72 zł
Brzeszcze – 1169,41 zł
Wielka Wieś – 1162,93 zł

Średnioroczny wskaźnik zadłużenia budżetów gmin (za lata 2016–2018)
Budzów – 0,0%
Grybów (gmina wiejska) – 0,0%
Wadowice – 0,3%

Wydatki bieżące budżetów gmin na administrację publiczną na 1 mieszkańca w 2018 r.
Chełmiec – 206,38 zł
Grybów (gmina wiejska) – 209,72 zł
Wieprz – 230,30 zł

Średnioroczne środki z Unii Europejskiej i innych źródeł niepodlegające zwrotowi na finansowanie programów i projektów unijnych stanowiące dochód budżetów gmin na 1 mieszkańca (za lata 2016–2018)
Szczucin – 880,78 zł
Sękowa – 435,72 zł
Szczurowa – 416,27 zł

Liczba podmiotów gospodarki narodowej w REGON na 1000 ludności w wieku produkcyjnym w 2018 r.
Zakopane – 376
Zielonki – 253
Sucha Beskidzka – 242

Wyniki egzaminu gimnazjalnego i ósmoklasisty w roku szkolnym 2018/2019 – średni wynik w %
Zielonki – 70,7
Bochnia (miasto) – 66,0
Wielka Wieś – 64,6

Odsetek dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym w wieku 3–6 lat w 2018 r.
Mszana Dolna (miasto) – 128,6
Limanowa (miasto) – 121,8
Zabierzów – 110,8

Saldo migracji na 1000 ludności w 2018 r.
Wielka Wieś – 26,23
Kocmyrzów-Luborzyca – 17,90
Niepołomice – 15,80

Wydatki budżetów gmin na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego (z wyłączeniem wydatków majątkowych inwestycyjnych) na 1 mieszkańca w 2018 r.
Zakopane – 271,90 zł
Niepołomice – 237,85 zł
Bolesław (powiat olkuski) – 232,94

Udział środków przekazanych organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego w wydatkach bieżących budżetów gmin w 2018 r.
Biecz – 7,56
Jerzmanowice-Przeginia – 6,06
Lipinki – 5,70