• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Ranking Gmin Małopolski 2020

30 listopada ogłosiliśmy w Dzienniku Polskim i Gazecie Krakowskiej wyniki Rankingu Gmin Małopolski 2020. Liderami tegorocznego zestawienia są gminy:

 Zielonki, Niepołomice, Wielka Wieś.

Gratulujemy!

 

Ranking to wyjątkowa inicjatywa, którą realizujemy od 2010 roku we współpracy z Urzędem Statystycznym w Krakowie. Celem przedsięwzięcia jest wyłonienie i promowanie gmin wyróżniających się pod względem rozwoju społeczno-gospodarczego. Mamy nadzieję, że przeprowadzane analizy statystyczne staną się podstawą ważnej dyskusji zarówno nad zarządzaniem lokalnym, jak i strategicznymi kierunkami rozwoju regionu. W ramach Rankingu ocenie poddawane są wszystkie gminy Województwa Małopolskiego z wyłączeniem miast na prawach powiatu: Krakowa, Nowego Sącza i Tarnowa. Za zebranie i zestawienie wyników odpowiada Urząd Statystyczny.

W tegorocznej edycji rankingu najwyższe wartości dla poszczególnych wskaźników osiągnęły następujące gminy:

Średnioroczne dochody własne budżetów gmin na 1 mieszkańca (za lata 2017–2019)

Zakopane - 3951,83 zł

Bolesław (powiat olkuski) - 3504,24 zł

Wielka Wieś –  3393,56 zł

Średnioroczne wydatki majątkowe inwestycyjne budżetów gmin na 1 mieszkańca (za lata 2017–2019)

Iwkowa  – 1601,55 zł

Niepołomice -  1574,84 zł

Muszyna - 1570,84 zł

Średnioroczny wskaźnik zadłużenia budżetów gmin (za lata 2017–2019)

Nawojowa  – 0,0%

Wadowice – 0,0%

Grybów (gmina wiejska) – 0,0%

Łukowica  – 0,5%

Wydatki bieżące budżetów gmin na administrację publiczną na 1 mieszkańca w 2019 r.

Chełmiec –  223,43 zł

Grybów (gmina wiejska) – 235,68 zł

Wieprz – 236,28 zł

 

 

Średnioroczne środki z Unii Europejskiej i innych źródeł niepodlegające zwrotowi na finansowanie programów i projektów unijnych stanowiące dochód budżetów gmin na 1 mieszkańca (za lata 2017–2019)

Iwkowa –  841,88 zł

Muszyna – 836,28 zł

Pałecznica – 772,99 zł

Liczba podmiotów gospodarki narodowej w REGON na 1000 ludności w wieku produkcyjnym w 2019 r.

Zakopane – 393

Zielonki – 266

Nowy Targ (gmina miejska)  – 249

Wyniki egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2019/2020 – średni wynik w %

Zielonki – 67,83

Polanka Wielka – 62,62

Mogilany – 61,87

Saldo migracji na 1000 ludności w 2019 r.

Wielka Wieś – 21,78

Zielonki – 20,48

Niepołomice - 18,89

Wydatki budżetów gmin na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego (z wyłączeniem wydatków majątkowych inwestycyjnych) na 1 mieszkańca w 2019 r.

Krynica - Zdrój – 341,71 zł

Oświęcim – 254,75 zł

Niepołomice – 245,83 zł

Udział środków przekazanych organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego w wydatkach bieżących budżetów gmin w 2019 r.

Brzeźnica – 7,63

Lipinki – 6,03

Sękowa – 4,92

 

Wydatki budżetów gmin na ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu na 1 mieszkańca w 2019 r.

Gnojnik - 878,31 zł

Brzeszcze - 458,01 zł

Czernichów - 360,39 zł

Odsetek korzystających z sieci kanalizacyjnej w 2019 r.

Mucharz – 99,9

Muszyna – 95,8

Nowy Targ (gmina miejska) – 93,9

Przyrost naturalny na 1000 ludności w 2019 r.

Laskowa – 8,8

Lipnica Wielka – 8,1

Spytkowice (powiat nowotarski)  – 8,1

Udział powierzchni objętej obowiązującymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego w powierzchni ogółem gminy w 2019 r.

100% - udział osiągnęły gminy: Bochnia (gmina wiejska), Drwinia (gmina wiejska), Lipnica Murowana (gmina wiejska), Łapanów (gmina wiejska), Nowy Wiśnicz (gmina miejsko- wiejska), Rzezawa (gmina wiejska), Trzciana (gmina wiejska), Dębno (gmina wiejska), Gnojnik (gmina wiejska), Alwernia (gmina miejsko- wiejska), Gorlice (gmina miejska), Biecz (gmina miejsko- wiejska),Lipinki (gmina wiejska), Łużna (gmina wiejska), Moszczenica (gmina wiejska), Ropa (gmina wiejska), Sękowa (gmina wiejska), Igołomia-Wawrzeńczyce (gmina wiejska), Iwanowice (gmina wiejska), Jerzmanowice-Przeginia (gmina wiejska), Kocmyrzów-Luborzyca (gmina wiejska), Krzeszowice (gmina miejsko- wiejska), Michałowice (gmina wiejska), Mogilany (gmina wiejska), Skawina (gmina miejsko- wiejska), Słomniki (gmina miejsko-wiejska), Świątniki Górne (gmina miejsko- wiejska), Zabierzów (gmina wiejska), Limanowa (gmina miejska), Mszana Dolna (gmina miejska), Dobra (gmina wiejska),Jodłownik (gmina wiejska), Laskowa (gmina wiejska), Łukowica (gmina wiejska), Mszana Dolna (gmina wiejska), Niedźwiedź (gmina wiejska), Słopnice (gmina wiejska), Tymbark (gmina wiejska), Charsznica (gmina wiejska), Gołcza (gmina wiejska), Słaboszów (gmina wiejska), Dobczyce (gmina miejsko- wiejska),Lubień (gmina wiejska), Pcim (gmina wiejska), Siepraw (gmina wiejska), Sułkowice (gmina miejsko- wiejska), Tokarnia (gmina wiejska), Wiśniowa (gmina wiejska), Grybów (gmina miejska), Chełmiec (gmina wiejska), Gródek nad Dunajcem (gmina wiejska), Grybów (gmina wiejska), Łabowa (gmina wiejska),Łącko (gmina wiejska), Łososina Dolna (gmina wiejska), Podegrodzie (gmina wiejska), Rytro (gmina wiejska), Czarny Dunajec (gmina wiejska), Jabłonka (gmina wiejska),Lipnica Wielka (gmina wiejska), Łapsze Niżne (gmina wiejska), Ochotnica Dolna (gmina wiejska), Raba Wyżna (gmina wiejska), Spytkowice (gmina wiejska, powiat nowotarski), Bukowno (gmina miejska), Bolesław (gmina wiejska, powiat olkuski), Klucze (gmina wiejska), Olkusz (gmina miejsko- wiejska), Trzyciąż (gmina wiejska), Wolbrom (gmina miejsko- wiejska), Brzeszcze (gmina miejsko- wiejska), Kęty (gmina miejsko- wiejska), Osiek (gmina wiejska), Polanka Wielka (gmina wiejska), Przeciszów (gmina wiejska), Zator (gmina miejsko- wiejska), Jordanów (gmina miejska), Sucha Beskidzka (gmina miejska), Budzów (gmina wiejska), Bystra-Sidzina (gmina wiejska), Jordanów (gmina wiejska), Maków Podhalański (gmina miejsko- wiejska), Stryszawa (gmina wiejska), Zawoja (gmina wiejska), Zembrzyce (gmina wiejska),Gromnik (gmina wiejska), Pleśna (gmina wiejska), Rzepiennik Strzyżewski (gmina wiejska), Skrzyszów (gmina wiejska), Tuchów (gmina miejsko- wiejska), Szerzyny (gmina wiejska), Andrychów (gmina miejsko- wiejska), Brzeźnica (gmina wiejska), Kalwaria Zebrzydowska (gmina miejsko- wiejska), Mucharz (gmina wiejska),Stryszów (gmina wiejska), Tomice (gmina wiejska), Wadowice (gmina miejsko- wiejska), Wieprz (gmina wiejska), Biskupice (gmina wiejska), Gdów (gmina wiejska), Kłaj (gmina wiejska),Wieliczka (gmina miejsko- wiejska)

Drugą lokatę z procentowym udziałem na poziomie: 97,16 % - gmina Wielka Wieś

Trzecią lokatę zajęła Kamionka Wielka – 96,97 %

Wydatki bieżące na oświatę, wychowanie i opiekę nad dzieckiem w wieku do lat 3 na 1 mieszkańca w wieku przedprodukcyjnym w 2019 r.

Bolesław (powiat olkuski) - 11456,61 zł

Raciechowice - 10928,26 zł

Świątniki Górne - 10649,44 zł

Udział nakładów na szkolenia pracowników rad i urzędów gmin w wydatkach bieżących budżetów gmin na administrację publiczną w 2019 r.

Pałecznica - 1,74

Trzyciąż - 1,64

Polanka Wielka - 1,58

Pliki do pobrania

Pełne Wyniki Rankingu Gmin Małopolski 2020
Plik: Ranking_gmin_2020.xlsx
Rozmiar pliku:
pobierz plik
Regulamin
Plik: Regulamin_Ranking_Gmin_2020_UZP.pdf
Rozmiar pliku:
pobierz plik
Metodologia
Plik: Metodologia_2020.pdf
Rozmiar pliku:
pobierz plik

Organizator
__________________________________

Partnerzy
________________________________

 

Patronat Honorowy
__________________________________

 

Witold Kozłowski – Marszałek Województwa Małopolskiego

 

Patronat medialny
__________________________________


Sponsorzy
__________________________________