30 listopada ogłosiliśmy w Dzienniku Polskim i Gazecie Krakowskiej wyniki Rankingu Gmin Małopolski 2020. Ranking to wyjątkowa inicjatywa, którą realizujemy od 2010 roku we współpracy z Urzędem Statystycznym w Krakowie. W ramach Rankingu ocenie poddawane są wszystkie gminy Województwa Małopolskiego z wyłączeniem miast na prawach powiatu: Krakowa, Nowego Sącza i Tarnowa. Za zebranie i zestawienie wyników odpowiada Urząd Statystyczny.

Szczegółowe wyniki dostępne są na stronie: 

https://mistia.org.pl/konkursy/ranking-gmin-malopolski

Gratulujemy!