W dniu 3 grudnia b.r. specjaliści z Zespołu ds. Doradztwa i Rozwoju uczestniczyli w dedykowanym warsztacie o tematyce diagnostyczno-statystycznej. Jego przedmiotem było rozpracowanie dostępnych narzędzi statystyki publicznej GUS oraz najważniejszych narzędzi informatycznych wspomagających graficzną prezentację danych. Spotkanie prowadziła Pani Kierownik Małopolskiego Ośrodka Badań Regionalnych.

Bardzo dziękujemy za wsparcie i stałą współpracę!