Z okazji trzydziestolecia samorządu w Polsce uruchamiamy challenge "Samorządowa trzydziestka". Przebiegliśmy 30km w sztafecie 3 x 10km i do tego zachęcamy. Relacja jest dostępna na FB i YT oraz naszej stronie. Wszystkie informacje oznaczmy #samorzadowa30.

Zapraszamy wszystkich do kontynuacji naszej i jako pierwszych nominujemy:

- Komisję Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej w Warszawie,
- Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego,
- Departament Koordynacji Promocji - Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko Mazurskiego,
- Powiat Wejherowski,
- Gminę Stężyca,
- Caritas Archidiecezji Gdańskiej,
- Fundację "Białoruski Dom" w Warszawie,
- Integrated Sulutions,
- Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej Ośrodek Regionalny w Białymstoku,
- Centralę Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego w Warszawie.
Do biegu, gotowi, start!

Zasady:

1. biegniemy 30 km w sztafecie, liczy się ukończenie ale zachęcamy do mierzenia czasu,
2. minimalna liczba uczestników biegu - 2 osoby, maksymalna - 6 osób, minimalny dystans jednego uczestnika - 5km,
3. nagrywamy podsumowanie wydarzenia i umieszczamy w mediach społecznościowych oraz przekazujemy do inicjatorów czyli FRDL Gdańsk a my umieszczamy te informacje na stronie internetowej i profilu Facebook, wpisy oznaczamy #samorzadowa30,
4. do udziału zapraszamy pracowników jednostek samorządowych, instytucji, organizacji pozarządowych, firm, wspólnoty mieszkańców,
5. inicjatywa jest apolityczna więc prosimy o pozytywny i apolityczny przekaz.

Szczegóły i aktualności na:

- stronie www Samorządowa trzydziestka.
- profilu Facebook FRDL Gdańsk.
- kanale YouTube FRDL Gdańsk.