W środę 28 lutego b.r. w Szczawnicy rozpoczęło się trzydniowe Forum Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Małopolski, podsumowujące ostatnią kadencję organów jednostek samorządu terytorialnego.

Uczestników, a także zgromadzonych gości powitała Pani Małgorzata Małuch, Prezes Zarządu Forum Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Małopolski oraz Pan Wojciech Odzimek, Dyrektor FRDL Małopolskiego Instytutu Samorządu Terytorialnego i Administracji.

W spotkaniu z samorządowcami udział wzięli Pan Witold Kozłowski, Marszałek Województwa Małopolskiego, Pan Łukasz Smółka, Wicemarszałek Województwa Małopolskiego oraz Pani Anna Mlost, Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionu w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego. Mieliśmy przyjemność gościć Panią Jolantę Nowakowską, Zastępcę Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie, a także Panią Grażynę Sygułę, Zastępcę Naczelnika Wydziału Informacji, Analiz i Szkoleń Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie.

Na dziś zaplanowane zostało wystąpienie Pana Dariusza Gizy, Dyrektora Generalnego ProPOLIS Consulting sp. z o. o. , który przedstawi sytuację finansową samorządów Małopolski, a także Pani Ewy Ryłko, która omówi temat „Skuteczna komunikacja – efektywność wyborcza”. Wybory włodarzy - doświadczenia i obciążenia, przedstawi Pan Jarosław Flis, socjolog, publicysta, komentator polityczny. Na koniec dnia zaplanowane zostało wystąpienie przedstawicieli TAURON Dystrybucja.

W trwającym spotkaniu weźmie także udział Pani Agnieszka Zając, Pełnomocnik ds. Kontaktów z samorządami.

 

W materiale wykorzystano zdjęcia dzięki uprzejmości Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.