Zakończyła się wizyta studyjna samorządowców z Aglomeracji Lwowskiej w Polsce. Jej celem jest poznanie polskich rozwiązań i praktyk w zakresie zarządzania obszarami metropolitalnymi, a docelowo zawiązanie formalnej współpracy i budowa wspólnej strategii rozwoju jednostek tworzących wspomnianą aglomerację.

W pierwszym dniu wizyty delegacja z Ukrainy spotkała się z przedstawicielami Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii oraz miasta Katowice. Podczas spotkania z delegatami Przewodniczący Zarządu GZM Kazimierz Karolczak oraz Wiceprezydent Miasta Katowice Jerzy Woźniak wraz z zespołem specjalistów lokalnych objaśnili, jakie są zadania i kompetencje pierwszej powołanej na mocy ustawy metropolii w Polsce, a także jakie wiążą się z tym korzyści i problemy dla samorządów. Głównym tematem rozmów był transport publiczny, a także sposoby komunikacji i podejmowania decyzji w ramach GZM.

Drugiego dnia samorządowcy z Ukrainy odwiedzili Stowarzyszenie Metropolia Krakowska. Podczas spotkania Dyrektor Biura SMK Daniel Wrzoszczyk omówił założenia funkcjonowania obszarów metropolitalnych w Polsce, a następnie przedstawił krakowski model współpracy oraz projekty realizowane przez SMK.

Następnie delegacja spotkała się w Urzędzie Miasta Krakowa z II Zastępcą Prezydenta Miasta Krakowa Jerzym Muzykiem i pracownikami urzędu. Omówione zostały dokumenty strategiczne miasta oraz zasady współpracy metropolitalnej wraz z przykładami konkretnych inwestycji sfinansowanych w ramach instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

Po południu goście udali się do gminy Wielka Wieś na spotkanie z Wójtem Gminy Wielka Wieś Krzysztofem Wołosem, którzy podzielił się własnymi przemyśleniami na temat członkostwa i kooperacji w ramach SMK. Była to okazja do poznania korzyści i wyzwań współpracy metropolitalnej również z perspektywy gminy wiejskiej sąsiadującej z Krakowem. W spotkaniu uczestniczyli również Starosta Krakowski Wojciech Pałka oraz Przewodniczący Rady Powiatu Krakowskiego Piotr Goraj. Samorządowcy z Ukrainy wizytowali inwestycje na terenie gminy - nowe skrzydło Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Modlnicy, budynek wielofunkcyjny z remizą OSP Modlnica oraz halę łukową ze sztuczną nawierzchnią przy boisku LKS Błękitni Modlnica.

Ostatni dzień wizyty przedstawicieli samorządów Aglomeracji Lwowskiej rozpoczęli od przejazdu pociągiem Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej do Skawiny. W gminie Skawina gości przyjęli Burmistrz Miasta i Gminy Skawina Norbert Rzepisko wraz z Drugim Zastępcą Burmistrza Tomaszem Ożogiem i zespołem pracowników. Samorządowcy ukraińscy wizytowali główną siedzibę Miejskiej Biblioteki Publicznej w Skawinie, która mieści się w gruntowanie odnowionym, zabytkowym dworcu PKP, gdzie Dyrektor Joanna Węgrzyn opowiedziała o funkcjonowaniu placówki. Następnie w Urzędzie Miasta i Gminy delegaci wysłuchali prezentacji na temat gminy Skawina i jej powiązań metropolitalnych z Krakowem i innymi gminami Metropolii Krakowskiej. Ostatnim punktem wizyty w gminie był Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Skawinie, gdzie Prezes Tomasz Papież zapoznał gości z celem i zasadami funkcjonowania zakładu.

W drugiej połowie dnia delegacja udała się do gminy Niepołomice. Gości przyjął Zastępca Burmistrza Miasta
i Gminy Niepołomice Adam Twardowski, który zaprezentował potencjał rozwojowy Niepołomic, a następnie odpowiedział na liczne pytania przedstawicieli Lwowa i sąsiadujących z nim jednostek. Delegacja miała również okazję zobaczyć kilka inwestycji na terenie gminy. Samorządowcy odbyli spacer po Niepołomickich Błoniach oraz wizytowali nowe parkingi Park & Ride w Podłężu.

FRDL dziękuje przedstawicielom polskich samorządów i instytucji za otwartość i gotowość do dzielenia się rozwiązaniami i dobrymi praktykami wypracowanymi na polu współpracy metropolitalnej, w szczególności
za wszystkie sesje pytań i odpowiedzi oraz dyskusje w ramach wizyty. Przedstawicielom samorządów z Aglomeracji Lwowskiej życzymy powodzenia w procesie zawiązywania i rozwijania współpracy oraz prowadzenia wspólnych działań na rzecz mieszkańców Lwowa i sąsiednich gmin.

Wizyta odbywała się w ramach programu realizowanego przez Radę Europy pt. "Wzmacnianie decentralizacji
i reformy administracji publicznej na Ukrainie" w ramach Centrum Doskonalenia ds. Dobrego Rządzenia (Centre of Expertise for Good Governance) Rady Europy. Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego jest partnerem projektu.