Zakończył się ostatni dzień wizyty studyjnej delegacji samorządowców z Aglomeracji Lwowskiej. Jego program koncentrował się na doświadczeniach współpracy gmin współpracujących w ramach Stowarzyszenia Metropolia Krakowska

Na pierwsze spotkanie do gminy Skawina uczestnicy udali się pociągiem Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej. Na miejscu gości przyjął Burmistrz Miasta i Gminy Skawina Norbert Rzepisko wraz z Drugim Zastępcą Burmistrza Tomaszem Ożogiem i zespołem pracowników. Samorządowcy ukraińscy wizytowali główną siedzibę Miejskiej Biblioteki Publicznej w Skawinie, która mieści się w gruntowanie odnowionym, zabytkowym dworcu PKP. Następnie w Urzędzie Miasta i Gminy wysłuchali prezentacji na temat gminy Skawina i jej powiązań metropolitalnych z Krakowem i innymi gminami Metropolii Krakowskiej. Mieli również możliwości zapoznać się z celem i zasadami funkcjonowania Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Skawinie.

W drugiej połowie dnia delegacja udała się do gminy Niepołomice. Gości przyjął Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Niepołomice Adam Twardowski, który zaprezentował potencjał rozwojowy Niepołomic, a następnie odpowiedział na liczne pytania przedstawicieli Lwowa i sąsiadujących z nim jednostek. Delegacja miała również okazję zobaczyć kilka inwestycji na terenie gminy. Samorządowcy odbyli spacer po Niepołomickich Błoniach oraz wizytowali nowy parkingi Park & Ride w Podłężu.

Wizyta organizowana jest w ramach Programu realizowanego przez Radę Europy pt. "Wzmacnianie decentralizacji i reformy administracji publicznej na Ukrainie" w ramach Centrum Doskonalenia ds. Dobrego Rządzenia (Centre of Expertise for Good Governance) Rady Europy. Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego jest partnerem projektu.