Trwa wizyta studyjna przedstawicieli samorządów tworzących Aglomeracje Lwowską. Jej celem jest poznanie polskich rozwiązań i praktyk w zakresie zarządzania obszarami metropolitalnymi, a docelowo zawiązanie formalnej współpracy i budowa wspólnej strategii rozwoju jednostek tworzących wspomnianą aglomerację.

Wczoraj, po porannym spotkaniu w biurze Stowarzyszenia Metropolia Krakowska, delegacja z Ukrainy gościła w Urzędzie Miasta Krakowa. Samorządowców przyjął II Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa Jerzy Muzyk wraz z zespołem, który opowiedział o funkcjonowaniu stowarzyszenia z pespektywy miasta centralnego. Następnie uczestnicy udali się na spotkanie do gminy Wielka Wieś, gdzie Wójt Gminy Krzysztof Wołos wraz z pracownikami przedstawił korzyści i wyzwania współpracy metropolitalnej z perspektywy gminy wiejskiej sąsiadującej z Krakowem. W spotkaniu uczestniczył również Starosta Krakowski Wojciech Pałka oraz Przewodniczący Rady Powiatu Piotr Goraj. Po prezentacji i dyskusji w Urzędzie Gminy Wielka Wieś, samorządowcy z Ukrainy wizytowali inwestycje na terenie gminy - nowe skrzydło Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Modlnicy, budynek wielofunkcyjny z remizą OSP Modlnica oraz halę łukową ze sztuczną nawierzchnią przy boisku LKS Błękitni Modlnica.

Wizyta jest elementem prac nad strategią, która powstaje w ramach Programu realizowanego przez Radę Europy pt. "Wzmacnianie decentralizacji i reformy administracji publicznej na Ukrainie" w ramach Centrum Doskonalenia ds. Dobrego Rządzenia (Centre of Expertise for Good Governance) Rady Europy. Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego jest partnerem projektu.