Mijają dokładnie dwa lata od rozpoczęcia przez Federację Rosyjską pełnowymiarowej wojny w Ukrainie. Nieprzerwanie wyrażamy swoją solidarność z naszym walczącym o wolność sąsiadem, naszymi partnerami, współpracownikami i przyjaciółmi. Jesteśmy głęboko przekonani, iż suwerenność, demokracja i prawo do samostanowienia to najważniejsze wartości. Przemoc i bestialstwo, których od dwóch lat jesteśmy świadkami niezmiennie przeraża. Jednocześnie zaangażowanie ukraińskiego społeczeństwa, odwaga i determinacja armii budzą wielki podziw.


Wybuch wojny w Ukrainie był także czasem próby dla polskiego społeczeństwa. Polacy poczuli empatię wobec ofiar wojny, setek tysięcy uchodźców, którzy co dnia przybywali do naszych miejscowości, a niekiedy do naszych domów. Wierzymy, że to doświadczenie zmieniło nas jako wspólnotę i pokazało nam wartość społecznego zaangażowania, obywatelskiej postawy i międzyludzkiej solidarności.

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego od wielu lat wspiera przemiany demokratyczne i decentralizacyjne reformy w Ukrainie. Działań tych nie zdołała zatrzymać wojna. Kontynuujemy naszą współpracę z ukraińskimi samorządami terytorialnymi i nieprzerwanie wspieramy rozwój i odbudowę ukraińskich gromad. Pomimo trudnej sytuacji realizujemy kolejne etapy projektu DOBRE (Decentralization Offering Better Results and Efficiency). Wspieramy ukraińskie samorządy nie tylko organizując pomoc rzeczową, ale przede wszystkim tworząc rozwiązania strategiczne i długofalowe, takie jak zatwierdzona w 2023 roku Strategia Rozwoju Aglomeracji Lwowskiej do 2027 roku, czy aktualizacje strategii dla ok. 60 ukraińskich jednostek samorządowych.

Szczególnie dziś jesteśmy myślami ze wszystkimi mieszkańcami Ukrainy. Przekazujemy Wam – naszym Partnerom - słowa wsparcia i solidarności. Pragniemy, aby Wasze zwycięstwo nastąpiło jak najszybciej!