90 osób wzięło udział w ogólnopolskiej konferencji online: "Przygotowanie do zakończenia kadencji rady gmin, miast, powiatów i województw".

Rozmawialiśmy o najważniejszych aspektach związanych z zakończeniem kadencji rad gmin, miast i powiatów w 2024 roku. Konferencja była doskonałą okazją dla samorządowców do zdobycia praktycznych umiejętności z zakresu praw i obowiązków Przewodniczących Rad oraz udziału radnych w procesie zakończenia kadencji.

Program konferencji obejmował m.in.:

  • Proces uchwałodawczy a koniec kadencji.
  • Obowiązki przewodniczącego rady w związku z zakończeniem kadencji.
  • Obowiązki przewodniczących komisji w kontekście zakończenia kadencji.
  • Działalność komisji rewizyjnej a zakończenie kadencji.
  • Działania biura rady przed zakończeniem kadencji i na początku nowej kadencji.
  • Składanie oświadczeń majątkowych i analiza tych oświadczeń.
  • Skargi, wnioski oraz interpelacje na przełomie kadencji Rady.
  • Możliwość dokonywania zmian w statucie gminy, powiatu, województwa na koniec kadencji.
  • Prawa i obowiązki radnego w związku z końcem kadencji.

Naszymi prelegentami byli: dr Rafał Budzisz, Uniwersytet Łódzki, Paweł Brola, Urząd Miasta i Gminy Chęciny oraz Iwona Andruszkiewicz, Zastępca Dyrektora Wydziału Nadzoru Prawnego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.

Więcej informacji

Serdecznie dziękujemy za udział w wydarzeniu!

2. edycję wydarzenia planujemy już w styczniu. Więcej informacji wkrótce.