FRDL Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji zaprasza na I Konferencję Marki Lokalnej pt. „MARKA LOKALNA – dobre praktyki, innowacyjne rozwiązania”, która odbędzie się w Krakowie w dniu 6 października 2022.

Zaplanowane wydarzenie będzie miejscem spotkania przedstawicieli samorządu, organizacji pozarządowych i ekspertów zajmujących się tematem marki lokalnej z bardzo różnych perspektyw. Konferencja pozwoli na spotkanie branżowe przedstawicieli samorządu terytorialnego, wymianę doświadczeń oraz poszerzy wiedzę uczestników o nowe trendy w promocji i tworzeniu marek lokalnych. Będzie również okazją do podzielenia się dobrymi praktykami podczas panelu dyskusyjnego.

Forum Marki Lokalnej jest platformą współpracy i integracji osób zajmujących się tworzeniem i promocją marki lokalnej w jednostkach samorządu terytorialnego oraz w podległych jednostkach. Forum stanowi także wsparcie środowiska zawodowego, służy poszerzaniu wiedzy, wymianie doświadczeń, a nade wszystko doskonaleniu metod pracy i działania. Liczymy na to, że dzięki wymianie doświadczeń i wykorzystaniu wiedzy ekspertów, gminy będą miały okazję wypracować wspólną regionalną politykę budowania silnej marki lokalnej.

Program konferencji:

9.15–10.00 - Recepcja uczestników

10.00-10.15 Powitanie i wprowadzenie – Wojciech Odzimek, Dyrektor FRDL MISTiA

10.15 – 10.30 – Marka Małopolski – Paulina Surman, Zastępca Dyrektora Kancelarii Zarządu ds. marketingu i promocji regionu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego

10.30- 11.15 – Design dla marek terytorialnych - w praktyce - Marcin Wolny, projektant i dyrektor kreatywny, współzałożyciel Studia Otwartego

11.15. – 11.30 - Przerwa kawowa

11.30 – 12.00 - Marka miejsca a Dziedzictwo lokalne – dr Agnieszka Konior, Instytut Kultury UJ

12.00 – 12.30 - Marka miejsca narzędziem rozwoju lokalnego – Olga Gałek, Wiceprezes Fundacji Mila

12.30–13.15 – Panel dyskusyjny z udziałem przedstawicieli samorządów: Agnieszki Mrówczyńskiej (Gmina Rawa Mazowiecka), Łukasza Kolarczyka (Miasto Jaworzno), Adriana Aleksandrowicza (Powiat Toruński) poprowadzi: Olga Gałek

Miejsce konferencji:

Spółdzielnia Handlowo-Usługowa KŁOS, ul. Szlak 65, Kraków

Organizator konferencji:

FRDL Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji

Koordynator konferencji:
Monika Brzegowska, monika.brzegowska@mistia.org.pl, tel. 692 786 419

Formularz zgłoszeniowy 

Patronat honorowy: 

Patron medialny konferencji: