Dr Cezary Trutkowski, Prezes Zarządu FRDL bierze udział w jubileuszowej konferencji organizowanej przez Związek Gmin Wiejskich RP.


27-28 listopada br. w Centrum Kongresowym w Jachrance k. Warszawy odbywa się XX Kongres Gmin Wiejskich. Kongres jest poświęcony najważniejszym problemom samorządu terytorialnego, a w sposób szczególny dotykać będzie wyzwań stojących przed gminami z obszarami wiejskimi. W trakcie wydarzenia odbędą się również obchody jubileuszu 30-lecia Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej, po jego reaktywacji w 1993 r.

Kongres to prestiżowe wydarzeniem nie tylko przez wzgląd na obchody wspomnianych jubileuszy. W trakcie Kongresu zaplanowano liczne bloki tematyczne, poświęcone ustrojowi samorządu, finansom jednostek samorządu terytorialnego, ocenie stanu polskiej wsi oraz gospodarce komunalnej.Panel "Ustrój samorządu"

I dnia Kongresu dr Cezary Trutkowski bierze udział w panelu Ustrój samorządu (prowadzenie: Krzysztof Iwaniuk – Przewodniczący ZGWRP). W dyskusji biorą udział również: prof. UWr dr hab. Jerzy Korczak – Uniwersytet Wrocławski, Kancelaria Prawna dr Krystian Ziemski & Partner z wystąpieniem Wyzwania stojące przed samorządem terytorialnym, Edwin Benedyk – Prezes Zarządu Fundacji im. Stefana Batorego z wystąpieniem Ocena stanu samorządności i samorządu wraz z rekomendacjami – na podstawie opracowania Fundacji Batorego „Odnowa samorządności: jak przywrócić samodzielność i sprawczość polskim samorządom?

Tytuł wystąpienia dr Cezarego Trutkowskiego to: Stan samorządności i samorządów wraz z rekomendacjami zmianna podstawie opracowania FRDL „Potrzeba zmian w samorządzie terytorialnym”.

30 lat działalności ZGWRP

Kongres jest doskonałą okazją do podsumowania 30 lat działalności Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej, a spodziewana liczba uczestników to ok. 600 osób. Honorowym gościem II dnia Kongresu będzie Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda.

Związek Gmin Wiejskich RP jest również oficjalnym Partnerem środowiskowym VI Krajowego Kongresu Forów Skarbników, który odbędzie się 12-13 marca 2024 r.

Program wydarzenia

Więcej informacji o Kongresie